Rewolucja mobilnego Internetu

Badania jakości mobilnego dostępu do Internetu z punktu widzenia końcowego użytkownika

Mobilny Internet doskonale uzupełnia, a często nawet zastępuje Internet stacjonarny. Rewolucja, jaką wywołał kilkanaście lat temu w Polsce intensywny rozwój telefonii komórkowej, czeka nas zapewne również w przypadku mobilnego Internetu. O zjawisku tym dyskutują uczestnicy konferencji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, poświęconej bezprzewodowemu Internetowi, która odbywa się 21 stycznia br. w Warszawie. Z testów, przeprowadzonych w grudniu 2008 r. przez Audytel SA w 22 polskich miastach, wynika jednoznacznie: komfort użytkowania dostępu do Internetu poprzez sieć GSM/UMTS jest porównywalny do dostępu poprzez stałe łącze.

Mobilny Internet jest bardzo atrakcyjną konkurencją dla stacjonarnego zwłaszcza w przypadku łatwości dostępu i zasięgu,  a coraz bardziej również w przypadku prędkości i cen połączeń.

Na bazie przeszło 2,5 tys. pomiarów w 107 lokalizacjach, dokonanych w 4 sieciach GSM/UMTS (P4, Polkomtel, PTC, PTK Centertel) najwyższą ocenę uzyskał Polkomtel. Jak podkreślono w raporcie, usługi Polkomtela cechowały się największą stabilnością pracy oraz maksymalnymi zanotowanymi osiągami prędkości pobierania przekraczającymi 5,5Mbit/s. Temu operatorowi ustępuje inny, dość wysoko oceniany – PTK Centertel. Satysfakcjonujące wyniki odnotowały także w niektórych lokalizacjach PTC i P4.

– Główną wartością badania było zbadanie jaki jest stan usług mobilnego Internetu dla końcowego użytkownika. Badano nie tyle rozmieszczenie masztów czy parametry infrastruktury, ale mierzono rzeczywiste wartości połączeń w typowych lokalizacjach. Za punkt przełomowy dla rozwoju mobilnego Internetu, można uznać stwierdzenie autorów raportu, że usługi mobilne są wystarczające do korzystania z serwisów multimedialnych typu YouTube. To rzeczywiście rewolucja mobilnego Internetu – powiedział Krzysztof Król, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Ocena końcowa, przyznawana każdemu operatorowi była sumą ocen punktowych dla kategorii prędkości pobierania i wysyłania danych, opóźnień oraz stabilności połączenia (maksimum to 100 pkt). Najlepszy okazał się Polkomtel (95,7 pkt), nieznacznie zwyciężając z PTK Centertel (93,7 pkt).

Niżej uplasowało się dwóch pozostałych operatorów – PTC (76,3 pkt) i P4 (72,4 pkt). Polkomtel uzyskał maksymalną punktację za prędkość pobierania danych i za stabilność połączenia. Z kolei PTK Centertel został oceniony najwyżej w kategorii ‘’opóźnienie przesyłania danych”; był też bardzo blisko maksimum punktowego, jeśli chodzi o prędkość pobierania danych. Maksymalna punktacja za prędkość wysyłania przypadła operatorowi P4.

Średnia zmierzona prędkość pobierania danych dla wszystkich operatorów wyniosła nieco ponad 700 kbit/s.  Pierwsze miejsce zajął Polkomtel (822 kbit/s) przed PTK Centertel (803 kbit/s); poniżej średniej mierzonej dla wszystkich operatorów znalazły się PTC (645 kbit/s) i P4 (553 kbit/s).

Z kolei w przypadku średniej zmierzonej prędkości wysyłania danych liderem okazał się P4 (251 kbit/s). Za nim uplasowali się: PTK Centertel (230 kbit/s), PTC (207 kbit/s) i, na ostatniej pozycji, Polkomtel (165 kbit/s).

Pod względem opóźnienia przesyłania danych u badanych operatorów najmniejsze opóźnienie zanotował PTK Centertel (256 ms). Zaraz za nim znalazł się Polkomtel (282 ms), a na dalszych miejscach – P4 (380 ms) i PTC (390 ms).

Liderem, jeśli chodzi o średnią stabilność przesyłania danych, okazał się Polkomtel z 76-proc. stabilnością. Pozostali operatorzy zanotowali niemal wyrównane wyniki – PTK Centertel (61 proc.), P4 (58 proc.), PTC (55 proc.).

Autorzy opracowania porównali poszczególne kategorie także ze względu na wielkość miast, w których prowadzono badania. Najlepszą średnią prędkość przesyłania danych w miastach do 50 tys. mieszkańców odnotował PTK Centertel (729 kbit/s), ale w większych miastach wygrywa Polkomtel (766 kbit/s w miastach 50-250 tys. mieszk., 898 kbit/s w miastach zamieszkiwanych przez ponad 250 tys. osób). Z kolei najlepszą średnią prędkością pobierania danych na zewnątrz pomieszczeń może pochwalić się PTK Centertel (792 kbit/s), a wewnątrz – Polkomtel (890 kbit/s).

W opracowaniu znalazło się zestawienie 20 badanych miejsc w Polsce, gdzie odnotowano największe szybkości pobierania danych – z nich 18 przypada na Warszawę. Pierwsza ósemka to miejsca, gdzie najszybszy okazał się Polkomtel, m.in. gmach główny Politechniki Warszawskiej (2 lokalizacje, ze średnią prędkością 5 644 i 5 580 kbit/s) i biurowiec przy ul. Wspólnej (3 790 kbit/s).

We wnioskach z przeprowadzonych badań znalazło się stwierdzenie, że codzienne korzystanie z mobilnego Internetu właściwie nie wykazuje różnic z dostępem stacjonarnym. „Strony WWW oraz pliki multimedialne pobierają się w zasadzie równie szybko, niekiedy tylko można odczuć nieco większe opóźniania przy przeglądaniu skomplikowanych stron WWW. Omawianych opóźnień nie odczuwa się natomiast znaczącym stopniu w aplikacjach VoIP typu Skype” – czytamy w raporcie.

– Kilkadziesiąt lat temu, przekazując informację o możliwościach skontaktowania się z daną osobą, przekazywano informację: „jestem w domu”, później pojawiły się stwierdzenia „jestem pod telefonem”, później (choć bardzo krótko w Polsce) „jestem pod pagerem”. Ostatnie 10 lat karierę zrobił komunikat „jestem pod komórką”. Rewolucja mobilnego Internetu wywoła pewnie stwierdzenie typu: „jestem zawsze w Internecie” – powiedział prowadzący konferencję Krzysztof Król.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu