Raport firmy Symantec: specjaliści IT pod coraz większą presją

Specjaliści IT obsługujący centra danych na całym świecie muszą świadczyć usługi na wyższym poziomie oraz sprostać rosnącym wymaganiom przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Specjaliści IT obsługujący centra danych znaleźli się w sytuacji, w której muszą godzić dwa sprzeczne cele – wynika z opublikowanego przez firmę Symantec „Raportu o centrach danych za rok 2008”. Z jednej strony wymaga się od nich zapewnienia wyższej wydajności i spełniania oczekiwań coraz bardziej wymagających użytkowników, z drugiej — ciągłego obniżania kosztów zarządzania centrami danych. W raporcie wskazano również na problemy z niedoborem wykwalifikowanej kadry do obsługi centrów danych, optymalnym wykorzystaniem serwerów oraz pamięci masowych, a także dostosowaniem planów przywracania działania systemu po awarii do bieżących wymagań. Respondenci ujawnili, że dokonywane przez nich zakupy rozwiązań „Green IT” w zakresie centrów danych są przeważnie podyktowane względami finansowymi.

„Firmy zwracają się ku inicjatywom prowadzącym do natychmiastowej redukcji kosztów, a nie programom dającym zwrot z inwestycji w bardziej odległej perspektywie. Przedsiębiorstwa zainteresowane są pamięciami masowymi – mimo trudnej sytuacji gospodarczej popyt na większą pojemność nadal rośnie” – powiedział Rob Soderbery, starszy wiceprezes firmy Symantec ds. zarządzania pamięciami masowymi i dostępnością.

W ramach „Raportu o centrach danych” firma Symantec przeprowadziła badanie ankietowe wśród 1600 firm na całym świecie, które zatrudniają co najmniej 5000 pracowników. Jego realizację zlecono firmie Applied Research. Badanie miało zasięg globalny i objęło 21 krajów, w tym także 10 dużych przedsiębiorstw z Polski.

Wypracowywanie lepszych wyników przy mniejszym wykorzystaniu zasobów 75% respondentów stwierdziło stopniowy lub szybki wzrost oczekiwań użytkowników biznesowych. Zdaniem 60%, a w przypadku polskich przedsiębiorstw 88%, zapewnienie poziomu usług wymaganego przez firmy staje się w dzisiejszych czasach coraz trudniejszym zadaniem. Tylko dla 10% ankietowanych sprostanie wymaganiom stawianym przez firmy jest łatwiejsze.

Niezależnie od tych różnic zdecydowana większość badanych stwierdziła, że obniżenie kosztów było ich głównym celem w 2008 roku. Zostało wymienione przez firmy częściej niż dwa kolejne cele razem – czyli poprawa jakości usług oraz usprawnienie reakcji na potrzeby. W Polsce redukcja kosztów była ważna dla połowy ankietowanych.

Główne inicjatywy podejmowane przez kierownictwo centrów danych w celu wypracowania lepszych wyników przy mniejszym zaangażowaniu zasobów obejmują automatyzację zadań (wymienioną przez 42% respondentów), szkolenia rozszerzające kwalifikacje i umiejętności personelu (40%) oraz zmniejszanie stopnia złożoności centrów danych (35%).

Niedobór personelu nadal dużym problemem

Badania wykazały, że obsada etatów nie jest prostym zadaniem: 36% badanych zgłosiło niedobór personelu, podczas gdy tylko 4% ankietowanych skarżyło się na zatrudnienie zbyt wielu pracowników. Według 43% respondentów istnieją duże lub nawet bardzo duże trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów.  W Polsce na ten problem zwraca uwagę 56% badanych firm.

Aby zaradzić kłopotom z brakami kadrowymi, przedsiębiorstwa coraz częściej skłonne są organizować szkolenia pracowników oraz zlecać wykonywanie usług firmom zewnętrznym. Blisko połowa badanych (45%) sięga po takie usługi przede wszystkim po to, aby personel centrum danych mógł wygospodarować więcej czasu na inne zadania. Najczęściej zlecane na zewnątrz są usługi z zakresu utrzymania ciągłości biznesowej (46%), tworzenia kopii zapasowych (43%) oraz zarządzania pamięciami masowymi (39%).

Szkolenia są postrzegane jako działanie o znaczeniu strategicznym przez 68% respondentów, przy czym 78% badanych przedsiębiorstw w ciągu dwóch kolejnych lat spodziewa się zwiększenia budżetów szkoleniowych, bądź utrzymania ich na stałym poziomie. Z kolei w Polsce ponad połowa ankietowanych (56%) w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewa się spadku nakładów finansowych i budżetów na szkolenia personelu.

Wykorzystanie serwerów i pamięci masowe nadal nieoptymalne

Według badań, w 2008 roku firmy wykorzystywały tylko 53% możliwości swoich serwerów w centrach danych. Współczynniki wykorzystania pamięci masowej w centrach danych okazały się jeszcze niższe — zaledwie 50%. Inicjatywy dotyczące serwerów obejmują ich konsolidację (80%) oraz wirtualizację (77%). Natomiast działania w zakresie lepszego wykorzystania pamięci masowych skupiają się przede wszystkim na ich wirtualizacji (76%), ciągłej ochronie danych (71%) oraz zarządzaniu pamięcią masową (71%).

Przywracanie systemu po awarii

Specjaliści IT w centrach danych przyznają, że w dziedzinie przywracania systemu po awarii nadal jest wiele do zrobienia. W rzeczywistości tylko 35% badanych ocenia własny plan przywrócenia systemu po awarii powyżej przeciętnej. 27% sądzi, że wymaga on dopracowania, a 9% twierdzi, że jest on nadal nieformalny lub nieudokumentowany. Polskie przedsiębiorstwa jeszcze gorzej oceniają ten stan. Tylko 26% badanych oceniło, że posiadany plan przywrócenia systemu po awarii jest powyżej przeciętnej, 19% wskazało, że wymaga on dopracowania. Firmy szacują, że błąd ludzki nadal stanowi główną przyczynę nieplanowanych przestojów systemu — dotyczy to aż 25% przypadków takich zdarzeń. Awarie sprzętu i oprogramowania oraz zasilania plasują się na drugim miejscu.

Wybór zielonych centrów danych motywowany kosztami

Wybór tzw. „zielonych” centrów danych w 2008 był podyktowany głównie względami oszczędnościowymi, chociaż w coraz większym stopniu respondenci wskazują na poczucie odpowiedzialności społecznej.
W badaniu poproszono firmy o wskazanie głównych powodów, dla których uważają technologie „Green IT” za ważny element środowiska pracy. Na pierwszym miejscu wymieniano ograniczenie zużycia prądu (54% badanych), ograniczenie kosztów chłodzenia (51%) i odpowiedzialność społeczną (42%). Polskie przedsiębiorstwa nie dostrzegają potrzeby i korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań Green IT.
Aż 86% badanych nie widzi potrzeby ich implementacji.

Raport wskazuje na pilną potrzebę znalezienia nowych rozwiązań

Ostatnie badanie świadczy o tym, że firmy nadal dążą do ograniczenia złożoności centrów danych oraz związanych z nimi kosztów. Wobec rzeczywistej konieczności wypracowywania lepszych wyników przy mniejszym zaangażowaniu zasobów przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

„Kierownicy działów informatycznych znaleźli się w trudnym położeniu” — stwierdza Rob Soderbery z firmy Symantec. „W tym roku priorytetem stało się obniżenie kosztów przy wciąż wysoko ustawionej poprzeczce oczekiwań użytkowników i rosnącym zapotrzebowaniu na usługi. Taki stan rzeczy wyraźnie motywuje przedsiębiorstwa do poszukiwania skutecznych rozwiązań, pozwalających w krótkim czasie uzyskać korzyści polegające na redukcji wydatków związanych z serwerami i pamięciami masowymi bez zakłócania współczesnych środowisk pracy”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu