Polskie Książki Telefoniczne i DITEL SA pod jedną marką pkt.pl

Spółki pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne oraz DITEL SA – dostawcy danych teleadresowych (on-line i off-line) – zakończyły proces integracji. Efektem działań jest połączenie marek pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne i książka telefoniczna tel. Oznacza to jednolity branding dla wszystkich wydawnictw oraz produktów obu spółek. Rynkową przewagą połączonych firm jest komplementarna oferta książek telefonicznych i produktów internetowych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Wzmocniona spółka pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne w 2009 roku planuje wydać aż 6,3 milionów nowych książek.

Pierwsze działania zmierzające do integracji obu marek miały miejsce w grudniu 2007, kiedy European Directories HOLDINGS SWEDEN AB (EDSA) podpisała z Telekomunikacją Polską SA umowę warunkową, zobowiązującą do nabycia 100% akcji DITEL SA. Był to etap poprzedzający ostateczną umowę nabycia, do której doszło po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie konsolidacji pkt.pl i DITEL SA na polskim rynku yellow pages. Umowa ta została podpisana 20 czerwca 2008 roku, zaś jesienią spółki promowały wspólnie obie marki pod hasłem „Siła połączonych korzyści”. 31 grudnia 2008 roku zakończyły się działania formalno-prawne integrujące obie marki, na podstawie których spółka DITEL wniosła aportem aktywa na rzecz pkt.pl.

„Mijający rok to okres bardzo wytężonej pracy zmierzającej do integracji obu marek. Pierwsze miesiące po konsolidacji poświęciliśmy na informowanie naszych odbiorców i klientów o fakcie, że DITEL i pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne funkcjonują wspólnie i oferują klientom zróżnicowane produkty. W nadchodzącym okresie skoncentrujemy nasze działania na ugruntowywaniu stabilnej pozycji firmy pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne na rynku. Dzięki połączeniu sił i atutów możemy coraz intensywniej zdobywać udziały w sektorze yellow pages” – mówi Piotr Strzałkowski, prezes pkt.pl i DITEL SA.

Potencjał pkt.pl:

  • 53% udział w polskim rynku yellow pages;
  • 650 handlowców;
  • 58 książek lokalnych ze spisem firm i instytucji (yellow pages) zawierających również dane teleadresowe abonentów prywatnych (white pages) – przeznaczone dla klientów indywidualnych;
  • 16 książek yellow pages ze spisem firm i instytucji skierowanych do użytkowników biznesowych;
  • 16 regionalnych wydań książek na CD;
  • 1 ogólnopolska książka na CD;
  • 3 tematyczne wydania na CD: Książka Budowlana, Turystyka i Wellness;

Dystrybucja książek ze zmienionym layoutem i pod marką tel./pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne rozpocznie się na przełomie II i III kwartału 2009. Łączny nakład to 7 mln bezpłatnych produktów przeznaczonych dla firm i instytucji, oraz użytkowników indywidualnych w całej Polsce.

„Marka pkt.pl obchodziła w tym roku swoje piętnastolecie, natomiast DITEL funkcjonuje od 2002 roku. Wielomiesięczna analiza rynkowa potwierdziła silną znajomość i przywiązanie klientów do marki pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne, dlatego też finalnie zdecydowaliśmy się połączyć indywidualne atuty obu firm tworząc silną spółkę pod jedną nazwą. Oczywiście cały proces ujednolicania potrwa kilka miesięcy, natomiast nie oznacza to, że zrezygnujemy z którejś marki. Nasze nowe produkty będę firmowane zarówno logotypem książki telefonicznej tel., jaki i pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne. Chcielibyśmy zakończyć integrację firmy najpóźniej w I kwartale 2009 roku” – dodał Piotr Strzałkowski.

Produkty pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne oraz DITEL SA są zróżnicowane pod względem informacji, systemu dystrybucji i zasięgu. Użycie ich razem gwarantuje maksymalne pokrycie terytorialne oraz efektywne dotarcie do zróżnicowanych grup odbiorców, co jest kluczowym założeniem reklamodawców wybierających yellow pages jako medium reklamowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu