BNP Paribas wspiera Instytut Pasteura w globalnej walce z chorobami zakaźnymi

Pion bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej banku BNP Paribas postanowił przyłączyć się do ogólnoświatowej walki z chorobami zakaźnymi, prowadzonej przez Instytut Pasteura. Od wielu lat bank wspiera Instytut poprzez Fundację BNP Paribas, a obecnie poprzez swoje oddziały w 29 krajach, także w Polsce, udzieli pomocy finansowej ośrodkom Międzynarodowej Sieci Instytutu Pasteura oraz laboratoriom współpracującym z Instytutem.

Projekty, które bank będzie finansował, to m.in. badania nad gorączką krwotoczną denga (Meksyk), zapaleniem wątroby typu C (Hiszpania), szczepionką przeciwko odrze oraz wirusowi HIV (Wielka Brytania), amebozą (Indie), malarią (Kolumbia i Brazylia), wirusem Zachodniego Nilu (Czechy), gruźlicą (Belgia) i ptasią grypą (Francja).

W Polsce BNP Paribas wspiera badania nad inwazyjną chorobą meningokokową, prowadzone przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, w ramach projektu „Inwazyjna choroba meningokokowa, od nauki do praktycznego zastosowania” pod kierunkiem dr A. Skoczyńskiej. Badania będą realizowane we współpracy z zespołem Neisseria z Instytutu Pasteura w Paryżu, pod kierunkiem dr. Muhameda Tahy. Projekt dotyczy analizy meningokoków ze zmianami w białkach wiążących penicylinę. Jego celem jest również lepsze rozpoznanie sytuacji epidemiologicznej dotyczącej inwazyjnych zakażeń meningokokowych w Polsce, poprzez upowszechnienie informacji i wiedzy na temat postępowania w przypadku podejrzenia choroby meningokokowej. Cel ten jest szczególnie ważny w świetle wzrastającej w ostatnim czasie liczby ognisk epidemicznych tej choroby oraz większego odsetka bakterii z obniżoną wrażliwością na penicylinę w Polsce.

“Wyznajemy te same wartości, które przyświecają działaniom Instytutu Pasteura na całym świecie, takie jak poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i wyznaczanie najwyższych standardów jakości”, powiedział Jacques d’Estais, Dyrektor BNP Paribas Corporate & Investment Banking. “Dlatego jesteśmy dumni, że możemy pomóc w realizacji jego projektów i uczestniczyć w rozwijaniu badań medycznych. Jako duża korporacja międzynarodowa uważamy, że takie zaangażowanie jest integralnym elementem naszej globalnej odpowiedzialności obywatelskiej.”

Alice Dautry, Dyrektor Generalny Instytutu Pasteura, wyrażając podziękowanie za wkład BNP Paribas w walkę z chorobami zakaźnymi, podkreśliła: “Od 120 lat dary sponsorów odgrywają kluczową rolę w rozwoju Instytutu. Pomoc, którą otrzymujemy od BNP Paribas i jego Fundacji na nasze badania jest częścią tej tradycji. Świadczy o wspaniałej, rozwijanej przez lata, relacji między naszymi organizacjami oraz wagi, jaką BNP Paribas przywiązuje do kwestii zdrowia publicznego.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu