Dwucyfrowy wzrost płatności kartami Visa w Europie w 2008 r.

Według ogłoszonych dziś danych czołowego europejskiego systemu płatniczego Visa Europe, wartość płatności z użyciem kart Visa w Europie wzrosła w ubiegłym roku finansowym organizacji Visa Europe o 10,3%. W Polsce wzrost płatności kartami Visa przekroczył poziom 35% w skali rocznej.

Prezes organizacji Visa Europe, Peter Ayliffe powiedział w Brukseli: „Sukces organizacji Visa Europe, kontynuowany w obecnych trudnych warunkach gospodarczych, stanowi najlepszy dowód jakości usług świadczonych przez nas na rzecz europejskich banków, detalistów, przedsiębiorstw i konsumentów.

Stopień wykorzystania kart debetowych  w punktach sprzedaży wzrósł o prawie 11%, a należy dodać, że płatności dokonywane kartami debetowymi stanowią już ponad 70% ogółu płatności dokonywanych kartami Visa. Dobitnie świadczy to o postępującym procesie wypierania gotówki i czeków. Przyglądając się bliżej swoim wydatkom  konsumenci dostrzegają, że transakcje kartami debetowymi są bezpieczniejsze i wygodniejsze niż transakcje dokonywane przy użyciu gotówki”.

Czynnikiem decydującym o kolejnych sukcesach i rozwoju europejskiej organizacji płatniczej okazała się jej innowacyjność. Znaczący wzrost odnotowano w transakcjach internetowych – aż o 24% w okresie ostatnich Świąt Bożego Narodzenia (w porównaniu z tym samym okresem 2007 r.). Również takie innowacyjne rozwiązania, jak karta Visa generująca jednorazowy kod do autoryzacji, karty zbliżeniowe Visa payWave czy też  wykorzystanie telefonii komórkowej do płatności dają świadectwo zdecydowania i konsekwencji, z jakimi organizacja inwestuje w rozwój europejskiego systemu płatności, umożliwiając konsumentom płacenie w sposób coraz bardziej wygodny i bezpieczny. W ciągu ostatnich trzech lat Visa Europe wydawała co roku średnio 87 mln euro na badania i rozwój nowych produktów i usług.

Jedną z najważniejszych tego typu inwestycji na przestrzeni ostatnich lat jest platforma przetwarzania danych transakcji, zbudowana i zarządzana przez podmioty europejskie. System Visa Europe, najbardziej nowoczesny a jednocześnie najtańszy i najszybszy w Europie, odnotował w ubiegłym roku wzrost liczby przetwarzanych transakcji o 13%, do poziomu 6,4 mld.

Peter Ayliffe powiedział również: „Wysoki poziom zaawansowania technicznego naszej ogólnoeuropejskiej platformy przetwarzania danych potwierdziła łatwość, z jaką platforma ta obsługiwała płatności kartami w poprzedzającym Boże Narodzenie dniu największych zakupów. W każdej sekundzie przetwarzano wówczas 731 transakcji, co w ciągu całego dnia dało 24,5 mln przetworzonych transakcji o łącznej wartości 30,1 mld euro”.

Kończąc swoją wypowiedź, Peter Ayliffe zauważył: „Minęło już 10 lat od wprowadzenia euro i rok od zapoczątkowania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. SEPA), mającego na celu ujednolicenia warunków płatności wszelkimi środkami, w tym również z użyciem kart. Organizacja Visa Europe podtrzymuje swoje zaangażowanie w budowę SEPA, dostrzegając w tym projekcie wspaniałe możliwości zastąpienia gotówki znacznie bardziej wydajnymi środkami płatniczymi”.

Polska była jednym z krajów, w których system Visa rozwijał się najszybciej, szczególnie pod względem wzrostu liczby, jak i wartości płatności bezgotówkowych. Liczba transakcji bezgotówkowych zawartych przy pomocy kart Visa wydanych przez polskie banki zwiększyła się w okresie X’2007-IX’2008 w stosunku do poprzedzającego roku obrachunkowego o 34,2% przekraczając poziom 371 mln transakcji bezgotówkowych w skali roku. Jeszcze wyższy w stosunku do analogicznego roku obrachunkowego był wzrost łącznej wartości płatności, który wyniósł 35,2%, do równowartości 12,2 mld euro.

„Cieszymy się z szybko rosnących transakcji bezgotówkowych kartami Visa. Ponad 30-procentowa dynamika wzrostu jest imponująca i odzwierciedla rosnące zaufanie Polaków do wygodnego i bezpiecznego sposobu płacenia za zakupy i usługi, jakim jest karta Visa” – stwierdziła Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalna Visa Europe w Polsce.

Celem organizacji Visa Europe jest rozwój obrotu bezgotówkowego, korzystnego dla konsumentów, detalistów, gospodarki i banków. W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, w Polsce karty płatnicze są używane jeszcze głównie najpierw do wypłat gotówki z bankomatu, która następnie jest używana do płacenia w sklepie czy punkcie usługowym. Jednak w wyniku działań podejmowanych przez organizację Visa i banki członkowskie wzrost liczby transakcji i wzrost obrotów bezgotówkowych dokonywanych kartami Visa (odpowiednio 34,2% oraz 35,3%) są zdecydowanie większe niż wzrost liczby i wartości transakcji ogółem (odpowiednio 21,4% oraz 23,3%). Wyrazem tego jest rosnący udział transakcji bezgotówkowych w transakcjach kartami Visa ogółem – za ostatni rok obrachunkowy udział ten wzrósł do 23,3%, podczas gdy trzy lata temu  wynosił zaledwie 17,9%.

„Szybki wzrost płatności dobrze rokuje zbliżaniu Polski do poziomu krajów, które rozwijały płatności kartami Visa od dziesiątków lat, odnosząc z tego tytułu istotne korzyści gospodarcze, jakie niesie ze sobą obrót bezgotówkowy” – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.

Główne inicjatywy podjęte przez Visa Europe i jej banki członkowskie w Polsce w 2008 r. służyły przyspieszeniu rozwoju obrotu bezgotówkowego. Należały do nich:

  • Promocje użycia kart Visa do płatności
  • Propagowanie usługi Visa cash back
  • Zastępowanie kart Visa Electron kartami z logo Visa
  • Rozwój kart przedpłaconych
  • Edukacja w zakresie kart kredytowych

Liczba kart Visa wydanych w Polsce zwiększyła się w ciągu 12 miesięcy o 25,2%, osiągając 19,5 mln na koniec września 2008 r.; z tej liczby już 5,5 mln stanowiły karty  kredytowe. Wobec rosnącej popularności kart kredytowych w Polsce Visa Europe rozpoczęła w 2008 r. opracowaną wspólnie z bankami, kierowaną do konsumentów kampanię informacyjno-edukacyjną na temat zalet kart kredytowych i świadomego używania tego nowoczesnego instrumentu płatniczego. Również na jesieni 2008 r. przy wsparciu Visa Europe ruszył  serwis internetowy KartyBezTajemnic.pl – inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich, której celem jest propagowanie wiedzy na temat kart płatniczych.

Visa Europe – na prośbę banków członkowskich – przygotowała także materiały porządkujące wiedzę pracowników samych banków na temat kart kredytowych i  podjęła specjalistyczne działania poświęcone tematyce kart kredytowych, np. warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem, programami lojalnościowymi czy kartami partnerskimi.

Organizacja Visa Europe położyła w ubiegłym roku w Polsce spory nacisk również na innowacyjność. Do takich, cieszących się dużym zainteresowaniem ze strony polskich banków, innowacji należy technologia zbliżeniowa Visa payWave. Do końca ub. roku zostało wydanych w Polsce ponad 14 tys. kart Visa payWave w ramach wspólnego programu Visa Europe, Banku Zachodniego WBK oraz eService, w którym debetowa karta Visa Electron<30 payWave znalazła się w standardowej ofercie BZ WBK kierowanej do młodych ludzi w trzech ośrodkach akademickich: w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu, w których to miastach eService zajmuje się rozwojem sieci akceptacji ośrodkach Visa payWave.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu