Centrum Klima ma nowy system identyfikacji wizualnej

przez | 21/01/2009

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – zakończyła wdrażanie nowoczesnego systemu identyfikacji wizualnej. Zastosowane rozwiązania graficzne pozwoliły na ujednolicenie symboliki, a kolorystyka i typografia stały się bardziej spójne. Ponadto, spółka odświeżyła i unowocześniła logotyp.

Zadaniem opracowanego systemu identyfikacji wizualnej było uporządkowanie i usystematyzowanie komunikacji z otoczeniem rynkowym. Nowa kolorystyka bazuje na trzech podstawowych barwach: intensywna ciepła czerwień i chłodna niebieska tonacja korespondują z charakterem branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Natomiast jasna zieleń akcentuje dynamikę wzrostu Centrum Klima i plany rozwoju działalności na nowych rynkach.

logo_centrum_klima„Jesteśmy przekonani, że spójność to podstawa solidnego wizerunku marki. Opracowując nową koncepcję graficzną zależało nam, żeby oddawała ona specyfikę branży HVAC, charakter marki Centrum Klima oraz profil grupy docelowej. Naszą intencją było stworzenie takiego języka komunikacji wizualnej, który nawiązywałby do tego co łączy ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, czyli do przepływu i cyrkulacji powietrza oraz temperatury”– mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.

Założenia koncepcji kreatywnej nowego systemu identyfikacji wizualnej oraz logotypu podkreślają olbrzymi potencjał firmy, plany rozszerzenia oferty produktowej, a także korelują z obecnością spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zamiarem projektantów było stworzenie łączności wizualnej z otoczeniem biznesowym, zarówno branżowym, jak i uczestnikami rynku kapitałowego.

„Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z kontrahentami potwierdza, że dla klienta najbardziej liczy się produkt i jego zastosowanie. Dlatego od samego początku zależało nam, żeby nowa kreacja przyciągała uwagę odbiorców, a nie ją rozpraszała. Centrum Klima jest bardzo dobrze znaną marką w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. To właśnie z takich powodów nie zdecydowaliśmy się na rewolucyjne zmiany w logotypie, a tylko na jego odświeżenie. Chcieliśmy by korespondował on z naszą ofertą i stanowił dobre tło do komunikacji z kontrahentami” – powiedział Piotr Wiśniewski, dyrektor ds. marketingu Centrum Klima S.A.

Centrum Klima zajmuje się produkcją oraz dystrybucją elementów wykorzystywanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Asortyment spółki stosowany jest przy budowie nowych obiektów lub podnoszeniu standardu obiektów już istniejących. Działalność firmy zaliczana jest do branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning), która jest częścią sektora budowlanego.

W dniu 6 stycznia 2009 Centrum Klima zadebiutowała na rynku regulowanym GPW. Cena akcji na otwarciu wyniosła 8,20 zł i była o 15,49% wyższa od ceny zamknięcia na rynku NewConnect w dniu poprzednim. Jest to pierwszy w 2009 roku debiutant na GPW i druga w historii firma zmieniającą rynek notowań z NewConnect na główny parkiet.