Alior Bank wprowadził 4-miesięczną lokatę rekomendacyjną, oprocentowaną do 7,07 % w skali roku

Alior Bank udostępnił Klientom II Edycję Programu Rekomendacji Lokat. Nową lokatę rekomendacyjną można założyć na 4 miesiące, a jej podstawowe oprocentowanie wynosi 5,05 % w skali roku. Klienci mogą otrzymać dodatkową premię w wysokości 2,02%, czyli łącznie 7,07% w skali roku. W tym celu wystarczy, że Klient skutecznie poleci lokatę 4-miesięczną w złotych na przykład znajomemu. Dzięki temu zarekomendowana osoba również otrzyma oprocentowanie powiększoną o premię, czyli także 7,07%. Lokatę rekomendacyjną można polecać do 28 lutego 2009 roku.

Warunkiem skorzystania z premii przy lokacie rekomendacyjnej jest posiadanie przez osobę rekomendującą konta osobistego lub oszczędnościowego w Alior Banku. Minimalna kwota lokaty to tylko 1000 zł, jednak z zastrzeżeniem, że suma kwot lokat osób rekomendowanych nie może być niższa niż 50% kwoty lokaty osoby rekomendującej. Dodatkowo dla lokaty rekomendacyjnej ustalona jest kwota maksymalna, wynosząca 180 000 złotych. Osoba rekomendowana nie może być wcześniej Klientem Alior Banku, nie może też być to współmałżonek lub osoba zameldowana pod tym samym adresem, co osoba rekomendująca.

W celu zarekomendowania lokaty niezbędny jest kupon rekomendacyjny. Jest on dostępny w oddziałach Alior Banku lub może zostać wydrukowany samodzielnie przez Klienta po wcześniejszym pobraniu ze strony internetowej Alior Banku.

Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając oddział Alior Banku lub dzwoniąc pod numer 9502 (z Polski i z telefonu komórkowego) lub +48 12 9502 (z zagranicy).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu