Marszałek wspiera strażaków

przez | 20/01/2009

Strażacy z Lubochni i Zduńskiej Woli dostaną unijne dotacje na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych, a Łódzka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej uzyska dofinansowanie prawie 3,5 mln zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Wyboru wniosków, które otrzymają wsparcie, dokonał Zarząd Województwa Łódzkiego.

Konkurs odbywał się w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w działaniu II.5 – Zagrożenia środowiska.

Beneficjenci i wnioski wybrane do dofinansowania:

  • Gmina Zduńska Wola – Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wartość projektu – 615 tys. zł, dofinansowanie – 522 tys. zł;
  • Gmina Lubochnia – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni. Wartość projektu – 639 tys. zł, dofinansowanie – 541 tys. zł;
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Wartość projektu – 3 mln 998 tys. zł, dofinansowanie – 3 mln 398 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.