Lawina pomysłów na biznes

Nabór do I edycji projektu „Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes” – zakończony. Przeszło 300 osób zgłosiło chęć udziału deklarując jednocześnie gotowość do założenia własnej INNOWACYJNEJ firmy na terenie Małopolski.

„Projekt cieszy się ogromnym zainteresowanie –  informuje koordynator projektu Piotr Gębalski – setki telefonów, pełne skrzynki mailowe, wizyty kandydatów w biurze – to harmonogram pracy każdego dnia rekrutacji. A efekt? Kilkadziesiąt różnorodnych  pod względem branży, często niezwykle interesujących i innowacyjnych pomysłów na biznes. Wdrożenie nowatorskiego urządzenia do kompleksowej obsługi obiektów basenowych, centrum edukacyjno – terapeutyczne Integracji Sensorycznej, firma budowlana wprowadzająca unikatowy system monitorowania prac, firma produkująca planszowe gry rozwojowe czy też firma realizująca marketingowe badania etnograficzne – to tylko niektóre z przedstawionych przez kandydatów koncepcji”.

Wybór kilkunastu najciekawszych był dość trudny. Rekrutacja podzielona została na dwa etapy. Nadesłane formularze zgłoszeniowe do I etapu rekrutacji, poddane ocenie formalnej pozwoliły wyłonić 80 osobową grupę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego, II etapu, w którym komisja rekrutacyjna składająca się z  ekspertów – praktyków biznesu oraz przedstawicieli koordynatorów projektu po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej – z każdą z zakwalifikowanych osób – wybrała ostatecznie 36 uczestników I edycji projektu „Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 6.2.).

Przed wybranymi uczestnikami: cykl szkoleń, spotkań z doradcami, przygotowanie biznesplanu i wreszcie najtrudniejsze zadanie publiczna prezentacja  własnego pomysłu na firmę w ramach konkursu na biznes plan. Dwanaście najlepszych (w każdej z edycji projektu) ma szansę na dotacje do 40 000 zł na założenie firmy oraz wsparcie finansowo – doradcze przez pół roku jej istnienia.

Koordynatorzy projektu: Wszechnica UJ i Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) zapraszają studentów, absolwentów uczelni wyższych (wiek do 35 roku życia) posiadających innowacyjny pomysł na własną firmę do udziału w kolejnej II edycji „Szkoły Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes” . Rekrutacja rusza już 9 lutego 2009 r. Wszelkie informacje o rekrutacji i projekcie znaleźć można na stronie internetowej www.szkolaprzedsiebiorczosci.uj.edu.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu