Zmiany w Zarządzie Bioton SA

Bioton SA informuje, że na stanowisko Prezesa Zarządu Bioton SA powołany został Pan Janusz R. Guy. Pan Janusz R. Guy jest menedżerem od lat związanym z branżą farmaceutyczną, dóbr konsumenckich i finansową, zajmującym kierownicze stanowiska w międzynarodowych firmach o zasięgu globalnym. Jednocześnie na funkcję Wiceprezesa Zarządu powołany został Pan Adam Wilczęga, dotychczasowy Prezes Zarządu Bioton SA.

Przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Bioton SA Pan Janusz R. Guy pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w The Carlyle Group, globalnej firmie typu private equity, zarządzającej majątkiem o wartości 81 mld USD.

Pan Janusz R. Guy posiada ogromne doświadczenie w branży farmaceutycznej. W latach 2006 – 2007 był Dyrektorem Zarządzającym Spectra Holding, prywatnej spółki holdingowej posiadającej pakiet większościowy w wiodących firmach farmaceutycznych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (Polpharma S.A., Herbapol S.A. i Polfa Lublin S.A.), a latach 2000 – 2005  był Wiceprezesem IVAX Pharmaceuticals, jednej z największych firm generycznych na świecie, odpowiedzialnym za rynki Europy Środkowo-Wschodniej, kraje byłego Związku Radzieckiego i wszystkie pośrednie rynki eksportowe na świecie. Pełnił też funkcje Prezesa i Dyrektora Generalnego Polfy Kutno (należącej do IVAX Pharm.). Pod jego kierownictwem Polfa Kutno zdobyła nagrodę “Najlepszej Spółki w Polsce w zakresie Ładu Korporacyjnego”, a w latach 2001 – 2005 konsekwentnie osiągała jedną z najlepszych stóp zwrotu dla akcjonariuszy spośród spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Powołanie mnie na stanowisko Prezesa Zarządu to oczywiście wielkie wyzwanie osobiste. Cieszę się, że będę mógł kierować pierwszą polską i jedną z nielicznych w naszym regionie firm biotechnologicznych mających na rynku dobre i sprawdzone produkty. Fundamenty Biotonu są zdrowe. Sprzedaż na rynku krajowym rośnie, a flagowym produktem jest rekombinowana insulina ludzka – powiedział Janusz R. Guy, nowo powołany prezes Bioton SA – Głębokiej analizy sytuacji spółki dokonam w ciągu najbliższych tygodni. Na tej podstawie opracuję szczegóły strategii krótko i długookresowej, którą po akceptacji Rady Nadzorczej i po uzgodnieniu z głównymi akcjonariuszami przedstawię rynkowi kapitałowemu – dodał.

Ekspansja Biotonu  na rynkach międzynarodowych zbiegła się z pogłębieniem kryzysu na światowych rynkach finansowych. Do tego słaba komunikacja z rynkiem kapitałowym spowodowała erozję zaufania rynku do spółki, a co za tym idzie obniżenie wartości kursu akcji. Chcę dokonać przeglądu inwestycji Biotonu, a podejmowane decyzje uwzględniać będą aktualną sytuację i prognozy tak aby odbudować wartość i przywrócić zaufanie inwestorów do spółki. – dodał prezes Guy.

Bioton jest jedną z niewielu spółek biotechnologicznych notowanych na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej i jego akcje powinny cieszyć się popytem ze strony inwestorów.  Biznes farmaceutyczny, z którym jestem związany od lat, to doskonała inwestycja, także w trudnych czasach, gdyż wydatki na leki nie podlegają koniunkturze – powiedział prezes.

Pan Janusz R. Guy przed rozpoczęciem pracy w branży farmaceutycznej był m.in. Dyrektorem Naczelnym firmy UDV w Polsce, jednocześnie pełniącym funkcję Dyrektora Marki Światowej odpowiedzialnego za markę SMIRNOFF na całym świecie, Prezesem i Dyrektorem Naczelny Benckiser Russia, CIS & Export w Benckiser N.V., wiodącego producenta środków chemicznych domowego użytku oraz Dyrektorem w Operacjach Międzynarodowych The Coca-Cola Company, Atlanta, USA, Dyrektorem Handlowym i Dyrektorem Naczelnym Coca-Cola Poland Ltd. oraz Dyrektorem ds. Rozwoju Rynku w Coca-Cola Bevande Italia, Włochy.

Pan Janusz R. Guy posiada wykształcenie wyższe, tytuł MBA w zakresie Biznesu Międzynarodowego i Międzynarodowych Finansów uzyskany na Uniwersytecie Stanowym Georgia w Atlancie, USA oraz tytuł Magistra Architektury i Inżynierii na Uniwersytecie Moskiewskim w Rosji; Ponadto studiował w USA na Uniwersytecie w Houston, Uniwersytecie Rice, Uniwersytecie Emory, jest członkiem Centrum Południowego Studiów Międzynarodowych w Atlancie.

Jednocześnie Bioton informuje, że w dniu 16 stycznia 2009 r. Spółka otrzymała od Prokom Investments S.A. („Prokom”) informację o rozwiązaniu przez Strony umowy, na podstawie której Prokom miał zbyć całość posiadanego przez Prokom pakietu akcji Spółki na rzecz Windstorm Trading & Investment Limited. Ponadto Prokom poinformował Spółkę, że strony tej umowy kontynuują negocjacje w sprawie przyszłej współpracy, w tym współpracy nad nowymi produktami i nad segmentami rynku, na których taka współpraca będzie możliwa. O Umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 2008/48 z dnia 15 sierpnia 2008 r.

Jednocześnie Bioton informuje, że jest w trakcie finalizowania rozmów z głównymi akcjonariuszami w sprawie podniesienia kapitału Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu