Sygnity otrzyma z PARP dofinansowanie na szkolenia

Spółka Sygnity podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie 2 projektów szkoleniowych dla swoich pracowników. Dotyczą one pogłębiania wiedzy technologicznej i analitycznej. Łączna kwota dofinansowania obydwu szkoleń to blisko 3 mln złotych. W ramach tych projektów, które zakończą się w I kwartale 2010 roku, zostanie przeszkolonych blisko 300 pracowników z całej Grupy Sygnity.

Do konkursu o dofinansowanie, zorganizowanego przez PARP, zgłoszonych zostało 875 projektów. Ostatecznie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała je 174 projektom, z tego dwóm złożonym na rzecz spółki Sygnity. Pierwszy z nich to „Akademia Nowoczesnych Technologii”. W jego ramach pracownicy z całej Grupy Sygnity zdobędą wiedzę informatyczną min. z metodologii TOGAF i modelowania wizualnego w narzędziu Enterprise Architekt. Rynkowa wartość tego szkolenia to ponad 1 mln złotych. Kwota dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to 658 767 złotych.

Drugim dofinansowanym projektem jest szkolenie z analizy biznesowej – „Wykwalifikowana Kadra Podstawą Rozwoju Przedsiębiorstw z Grupy Sygnity”. „To absolutna nowość na rynku takich usług. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy o wymaganiach biznesowych projektów i przekształcania ich w konkretne rozwiązania”- mówi Joanna Mazur, Dyrektor Biura HR w Sygnity.

Pracownicy Sygnity biorący udział w tym szkoleniu uzyskają uznawany na całym świecie certyfikat Professional Certificate In Business Analysis wydawany przez George Washington University i ESI International. Na ten program Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała 2,1 mln złotych dofinansowania.

„Uzyskane dzięki dofinansowaniu PARP środki finansowe zapewnią naszym pracownikom możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, które przełożą się bezpośrednio na konkurencyjność firmy i jej pozycję na rynku – podkreśla Joanna Mazur. – Obecnie składamy wnioski o dofinansowanie kolejnych projektów szkoleniowych.”.

Dzięki dofinansowaniu z PARP Sygnity wyraźnie, blisko dwukrotnie, zwiększy swój budżet szkoleniowy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu