Ponad 50 mln zł na łódzką wieś

Zarząd Województwa Łódzkiego wyznaczył termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Łódzkie uzyskało na ten cel ponad 50 mln zł. Wsparcie można uzyskać m.in. na domy kultury, świetlice, renowację zabytków, szlaki rowerowe i piesze, place zabaw, ośrodki sportowe oraz wszystkie inne miejsca związane z historią, kulturą oraz tradycją wsi.

Wnioski mogą składać gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe o statucie organizacji pożytku publicznego, a także kościoły i związki wyznaniowe.

Beneficjenci będą mogli uzyskać zwrot nawet 75% kosztów projektu. Na każdą miejscowość nie może to być jednak kwota wyższa niż 500 tys. zł.

Wnioski będzie można składać od 2 lutego do 2 kwietnia w Punkcie Informacyjnym Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (ul Roosevelta 15) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (al. Piłsudskiego 12, II p.), w godz. 8-16 oraz pod numerem tel. (042) 663 31 89.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu