Inwestycje funduszu Investor LBO FIZ

przez | 19/01/2009

Investor LBO FIZ finalizuje rozmowy w sprawie inwestycji w spółkę Małkowski-Martech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Osiągnięto porozumienie co do warunków biznesowych transakcji. Podpisanie umowy inwestycyjnej jest planowane w pierwszym tygodniu lutego. Koinwestorem Investor LBO FIZ będzie w tej transakcji fundusz EFI z siedzibą w Luxemburgu. Fundusz zamierza objąć pakiet 22,5% udziałów w Spółce za kwotę 4 mln zł, a wspólnie z EFI ma kontrolować 45% Spółki. Planuje się, że objęcie powyższego pakietu odbędzie się częściowo poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, a częściowo poprzez odkupienie udziałów od obecnych udziałowców.

Małkowski-Martech Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu jest producentem bram przeciwpożarowych, stanowiących główny pasywny element zabezpieczeń przeciwpożarowych w wielu budynkach użyteczności publicznej i wielkogabarytowych. Rozwiązania stosowane w produkcji i instalacji tych bram są w ogromnej większości własną technologią Spółki, której użytkowanie jest chronione wieloma patentami. Spółka oczekuje, że rok 2008 zostanie zamknięty ponad 20 mln zł przychodów, zyskiem netto w wysokości przynajmniej 2,75 mln zł, oraz EBITDA w wysokości 4,05 mln zł. Dzięki środkom pozyskanym przy tej transakcji Spółka zamierza poszerzyć swoją ofertę produktową i zintensyfikować ekspansję zagraniczną. Powinno to zaowocować wzrostem obrotów w 2009 roku do 24,5 mln zł, EBITDA 6,4 mln zł oraz zysku netto 4,2 mln zł.

Realizacja przedmiotowej transakcji uzależniona jest od uzgodnienia wszystkich jej warunków, podpisania stosownej umowy inwestycyjnej oraz wykonania postanowień w niej zawartych.