Bakalland SA przerywa negocjacje w sprawie przejęcia Atlanta SA

W nawiązaniu do informacji dotyczących zawarcia porozumienia pomiędzy Bakalland SA a Atlanta Poland SA w zakresie połączenia obu spółek, Zarząd Bakalland SA informuje, że negocjacje zostały przerwane a Strony nie doszły do porozumienia w sprawie parytetu wymiany akcji Atlanta Poland SA na akcje Bakalland SA. Jednocześnie Strony podjęły decyzję o  przerwaniu  działań mających doprowadzić do połączenia obu Spółek.

Decyzja Zarządu Bakalland SA została podjęta w oparciu o zmieniającą się sytuację rynkową i sygnały o słabszych wynikach od wcześniej zapowiadanych (odwołanie prognoz na 2008 przez Atlantę). Zarząd Bakalland SA nie mógł zaakceptować pierwotnych warunków parytetu wymiany akcji, które byłby niekorzystne dla akcjonariuszy i samej spółki w 2009 roku.

‘’ Zarząd Bakalland SA zaproponował Atlanta SA obniżenie wskaźników parytetu – odzwierciedlających stosunek realnej wyceny giełdowej obu spółek. Warunki te nie zostały jednak pozytywnie zaopiniowane przez Atlanta SA w zeszłym tygodniu i rozmowy zostały przerwane ‘’- podkreśla Marian Owerko, prezes Bakalland SA.

W opinii zarządu Bakalland SA istnieje wiele elementów synergii w połączeniu podmiotów, jednak mając na uwadze dobrze pojęty interes akcjonariuszy i wartości spółki, nie może narażać spółki na transakcje obarczone zbyt dużym ryzykiem obciążenia wyniku finansowego tytułem przejęcia innego podmiotu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu