Zyski z SCD Lokata Azjatycka w Banku BPH

przez | 16/01/2009

Stopa zwrotu z zapadłych 16 stycznia 2009 roku Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych Lokata Azjatycka wyniosła 15,645% w przypadku wersji bez gwarantowanego kuponu oraz 10,822% w przypadku tej z gwarantowanym 3% kuponem.

SCD Lokata Azjatycka to 34-miesięczne papiery wartościowe ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, których emitentem był Bank BPH. Bazowały one na koszyku indeksów giełdowych Japonii: Nikkei 225 (40% udział w koszyku), Chin: Hang Seng China Enterprise Index (30% udział) oraz Tajwanu: Taiwan Stock Exchange Weighted Index (30% udział). Konstrukcja produktu pozwalała Inwestorom zarabiać na wzrostach Indeksów, jednocześnie oferując mechanizm uśredniania wypracowanego wyniku w każdej z 6 dat obserwacji.

W okresie inwestycji wartości dwóch indeksów: Nikkei 225 oraz Taiwan Stock Exchange Weighted Index spadły odpowiednio o 49% i 32%. Wzrost o 20% zanotował tylko indeks Hang Seng China Enterprise Index.

– Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, dzięki zastosowanej formule naliczania stopy procentowej, certyfikaty Lokata Azjatycka emitowane przez Bank BPH okazały się atrakcyjną formą lokowania oszczędności – powiedział Jacek Ostas, Dyrektor Biura Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych Banku BPH. – Łącząc w sobie bezpieczeństwo depozytów z obarczonymi wyższym ryzykiem inwestycjami giełdowymi, pomimo gwałtownej przeceny na światowych parkietach, SCD Lokata Azjatycka w okresie ostatnich 3 lat, wypracował stopę zwrotu przewyższającą zysk z obu tych alternatywnych sposobów inwestowania – dodał.

Kapitał oraz należne odsetki zostaną zaksięgowane na rachunkach Klientów Banku BPH w dniu 16 stycznia 2009 roku, zgodnie z Warunkami Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych Emitowanych przez Bank BPH.