Przejdź do treści

Telefonia Dialog w 2009 – założenia strategii

Rada Nadzorcza Telefonii Dialog pozytywnie zaopiniowała strategię firmy na lata 2009 – 2015, biznes plan oraz budżet na rok 2009 r. Teraz przedstawione dokumenty będą przedmiotem analizy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zdecyduje o ich przyjęciu.

Przyjęta strategia opiera się na następujących filarach: modernizacja sieci, pakietyzacja oferty, oferta dla klientów biznesowych oraz selektywne akwizycje. Zakłada na rok 2015 300 tys. klientów telefonii stacjonarnej i 276 tys. klientów szerokopasmowego internetu – na własnej infrastrukturze, 134 tys. klientów telefonii komórkowej i 165 tys. odbiorców IPTV.

Strategia Dialogu przewiduje sukcesywną wymianę sieci operatora na pasywną sieć optyczną (PON), w której do gniazdka każdego abonenta doprowadzone jest odrębne włókno światłowodowe. Dialog już przeprowadził kompleksowe testy PON (jako jedyna firma w Polsce). Sieć światłowodowa została zainstalowana na jednym z osiedli w Lubinie, liczącym pięć tysięcy mieszkańców.

– Dzięki zastosowaniu tej technologii nasi abonenci uzyskają możliwość korzystania z najbardziej zaawansowanych usług – mówi Piotr Mazurkiewicz, prezes zarządu Telefonii Dialog. – Będziemy mogli tworzyć większe pakiety usługowe, na czym skorzystają klienci biznesowi. Stawiamy na zintegrowane usługi Triple Play (internet, telewizja, głos) o doskonałej jakości. Nasi klienci będą mieli m.in. bardzo szybki dostęp do internetu i możliwość odbioru wielu programów cyfrowej TV, również tych w wysokiej rozdzielczości (HDTV), na kilku odbiornikach telewizyjnych jednocześnie.

Dialog jest dziś drugim operatorem w Polsce (po TPSA) pod względem własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Sukcesywnie prowadzone prace nad wymianą tradycyjnej infrastruktury na PON spowodują, że w 2015 roku Dialog będzie operatorem o największych technicznych możliwościach transferu danych i najwyższej jakości.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Walnemu Zgromadzeniu także tegoroczny budżet Telefonii Dialog.

Na koniec 2009 r. Dialog chce mieć 330 tysięcy linii dzwoniących na własnej infrastrukturze, 200 tysięcy linii WLR, 159 tysięcy abonentów szerokopasmowego internetu. Operator planuje dynamiczny rozwój IPTV – jednej z tych nowoczesnych usług, która już dziś zyskała uznanie klientów. Dialog oczekuje  zwiększenia ich liczby do 15 tysięcy na koniec roku.