Strefa numeracyjna 0-39. Za prawem nie nadążyła praktyka

Skąd się wziął taki kierunkowy i czemu ma służyć? Jeżeli operator nie udostępnia tej strefy numeracyjnej, czy klient ma prawo reklamacji rachunku?

Strefa numeracyjna „0-39” została stworzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) z myślą o operatorach telefonii cyfrowej VoIP. Założeniem tego pomysłu było dążenie do tego, by rozmowy nawiązywane z tym numerem były zawsze rozliczane, jak za połączenie lokalne. Strefa „0-39” miała być zatem nie przypisywana do konkretnej lokalizacji – połączenia można nawiązywać z całej Polski, a operator ma obowiązek naliczyć cenę rozmowy lokalnej.

Niestety za prawem nie nadążyła praktyka. Początkowo, jeśli ktoś wybierał numer „0-39”, nie mógł uzyskać połączenia. „0-39” działały jedynie pomiędzy abonentami tego samego operatora, ponieważ Telekomunikacja Polska S.A. nie udostępniała w swojej sieci połączeń międzyoperatorskich. Sytuacja uległa zmianie 15 lutego 2007 roku. Wówczas minął termin wyznaczony decyzją z 22 grudnia 2006 roku Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Anny Streżyńskiej, o otworzeniu dostępu do numeracji „0-39” w sieciach MediaTel S.A. i Telekomunikacji Polskiej S.A. Obecnie pojawiają się jeszcze problemy z połączeniami do tej strefy – nie ze wszystkich sieci można dodzwonić się na numer „0-39”. Sytuacja jednak poprawia się. Plus GSM udostępnia połączenia na ten numer.

Do obecnej chwili wdrażanie tej strefy idzie bardzo opornie i powoli. Być może w tym roku Urząd Komunikacji Elektronicznej zainteresuje się tymi barierami i wywrze nacisk na wszystkich operatorów do obsługi kierunku „0-39”, który urząd sam powołał do życia. Trafiają do nas reklamacje o niedostępności strefy u kilku operatorów. Jeżeli u klienta występują takie błędy, powinien zgłosić to do swojego operatora, który ma obowiązek dostosować swój system do decyzji UKE. Taka reklamacja powinna być uwzględniona, po powołaniu się na przepis UKE z 22 grudnia 2006r.

Nasza usługa AleKontakt posiada możliwość przydzielenia strefy „0-39” i trwają prace nad wprowadzeniem jej do oferty. Uważamy jednak, że powinno to nastąpić w momencie dostosowania się wszystkich operatorów – pozwoli to na uzyskanie satysfakcji naszych klientów z wyboru tej strefy numeracyjnej.
Wojciech Wójcik

Dyrektor ds. technicznych VoxNet SA

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu