Dialog wobec kary UOKiK

Opłaty, za których stosowanie UOKiK nałożył karę na Telefonię Dialog, zostały wycofane z cennika operatora już 5 listopada 2008 roku. Dialog zamierza odwołać się od decyzji Urzędu.

Kara dotyczy stosowania opłat „za udostępnienie pełnego zakresu usługowego po jednostronnym wyłączeniu i za ponowne włączenie usługi uprzednio wyłączonej”.

Wszystkie uwagi wobec usług i cenników skierowane przez UOKiK firma potraktowała bardzo poważnie. Po konsultacjach prawnych i czasie niezbędnym dla wprowadzenia modyfikacji cenników, wycofała się z naliczania opłat za ponowne uruchomienie usług telekomunikacyjnych.

W listopadzie ub.r. zarząd Telefonii Dialog podjął uchwałę zmieniającą kontrowersyjne zapisy w cenniku. Klienci operatora zostali powiadomieni o tym za pośrednictwem odrębnych pism oraz na stronie www firmy. Informacja na ten temat trafiła oczywiście też do UOKiK.

Telefonia Dialog zamierza odwołać się od decyzji UOKiK, nakładającej na operatora karę finansową za „praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu