Bezpieczeństwo i energooszczędność w centrach danych

Zasilanie gwarantowane zapewnia nieprzerwany dostęp do istotnych danych oraz płynność procesów biznesowych w przedsiębiorstwach. APC kontynuuje w 2009 roku działalność edukacyjną, zwiększającą świadomość konieczności korzystania z zasilania gwarantowanego

Firma APC by Schneider Electric, światowy lider w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań zasilania i chłodzenia dla systemów o znaczeniu krytycznym, weźmie udział w cyklu największych w Polsce seminariów poświęconych tematyce informatycznej, organizowanych przez Software Konferencje oraz Migut Media. Udział przedstawicieli APC w seminariach to element kontynuacji działalności edukacyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą brak zasilania gwarantowanego lub jego nieefektywność. Słuchaczami konferencji będą osoby odpowiedzialne za selekcję i zakup produktów i technologii IT oraz projektowanie, budowę i rozwój systemów obiegu informacji w firmach i instytucjach.

Prelegenci z APC poinformują słuchaczy nie tylko o sposobach zabezpieczenia sieci teleinformatycznych zasilaniem gwarantowanym, ale przede wszystkim o projektowaniu rozwiązań energooszczędnych. – Wybór odpowiedniego systemu zasilania gwarantowanego pozwala uniknąć znacznych kosztów, które przedsiębiorstwo byłoby zmuszone ponieść w sytuacji zaniku lub znacznego spadku napięcia, – mówi Maciej Mączyński, Dyrektor Sprzedaży APC. – Koszty te wynikałyby z konieczności wymiany uszkodzonego sprzętu, odtworzenia i weryfikacji utraconych danych a w efekcie ze spadku produktywności w okresie przestoju spowodowanego brakiem zasilania. Brak płynności procesów biznesowych spowodowany utratą zasilania może mieć katastrofalne efekty – powodować zarówno utratę pieniędzy, klientów jak i reputacji firmy.

Koszty zużycia energii elektrycznej stanowią stale rosnący składnik całkowitego kosztu posiadania w centrach danych. Redukowanie i zarządzanie zużyciem energii to nieustannie nasilający się problem. Obecnie każdy aspekt działalności człowieka wiąże się z powstawaniem ogromnej ilości danych, które trzeba udostępniać, przetwarzać, przesyłać i przechowywać. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na coraz większą moc obliczeniową w centrach danych na wszystkich poziomach.

Głównym problemem wynikającym ze wzrostu zużycia energii w centrach danych jest większe zapotrzebowanie na chłodzenie. Zgodnie z prawami fizyki, doprowadzona energia wydziela się w postaci ciepła. Gdy mówimy więc o zużywających duże ilości energii centrach danych, musimy określić zapotrzebowanie na prąd konieczny do zasilania elektroniki, ale równocześnie pamiętać o energii niezbędnej do zapewnienia chłodzenia. 1 kW mocy zużywanej przez centrum danych oznacza około 1 kW ciepła, które trzeba odprowadzić, aby nie doszło do przegrzania systemów.

To właśnie możliwość stałego i niczym niezakłóconego dostępu do informacji zgromadzonych na serwerach – obok konieczności ochrony sprzętu oraz samych baz danych – powinna przekonać menedżerów sieci IT o potrzebie korzystania z najefektywniejszych rozwiązań zapewniających zasilanie gwarantowane.

Problematyka energooszczędnych rozwiązań zasilania gwarantowanego dla centrów danych i serwerowni poruszona będzie przez przedstawicieli APC na konferencjach: Data Center organizowanej przez Migut Media oraz organizowanych przez Software Konferencje DataCenter GigaCon i Enterprise IT GigaCon, które odbędą się odpowiednio 21, 26 i 29 stycznia w Warszawie, oraz na dwóch konferencjach z cyklu Network GigaCon (12 marca we Wrocławiu i 18-19 maja w Warszawie). Informacje o konferencjach można znaleźć na stronach internetowych organizatorów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu