Rynek branży budowanej – podsumowanie roku 2008

Rok 2008 był czasem niekorzystnej sytuacji na światowych rynkach finansowych, która niewątpliwie miała wpływ na wyniki makroekonomiczne poszczególnych krajów. Osłabienie tempa rozwoju gospodarczego nie ominęło również Polski. Po świetnej pierwszej połowie roku branża budowlana notowała coraz większe spowolnienie. W sumie jednak rok 2008 był kolejnym dobrym rokiem dla polskiego budownictwa.

Rok 2009 będzie dużo trudniejszy od poprzedniego. Inwestycje związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, czy realizacja projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej tylko częściowo zrównoważą skutki spowolnienia w branży budowlanej. Wstrzymanie prac przez deweloperów i problemy z kredytami hipotecznymi sprzyjać będą utrzymaniu trendu spadkowego w branży.

Dodatkowym ograniczeniem w funkcjonowaniu polskiego rynku usług budowlanych i czynnikiem obniżającym zdolności wykonawcze polskich firm z tego sektora w stosunku do popytu jest obserwowany na przestrzeni ostatnich lat narastający niedobór wykwalifikowanej kadry.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie gospodarki w równym stopniu odczują skutki obecnego kryzysu finansowego, co daje szanse ponadprzeciętnego rozwoju firmom działającym na wielu rynkach, a w szczególności firmom średniej wielkości, stabilnym i elastycznym w działaniu.

Andrzej Ulfig, Prezes Zarządu Selena SA

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu