Przejdź do treści

Notka biograficzna Marcina Trzaski, nowego Prezesa Zarządu spółki PKP Informatyka

Marcin Trzaska Prezes Zarządu Spółki PKP Informatyka, lat 37, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania marketingowego UW, a także Podyplomowego Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej.

foto-marcina-trzaski-prezesa-zarzadu-spolki-pkp-informatykaObecnie uczestniczy w programie studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Od 12 stycznia 2009 r. Prezes Zarządu Spółki PKP Informatyka, a wcześniej od 23 kwietnia 2008 r. do 11 stycznia 2009 r. Członek Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w tej Spółce.

Od 2006 r. do 2008 r. Wicedyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa.

Od 2001 r. do 2006 r. Członek Zarządu Spółki Telekomunikacja Kolejowa.
W latach 1994-2001 Dyrektor Biura Marketingu i Public Relations ZASADA SA. W latach 1990-1994 pracownik Biura Marketingu Wydawnictwa TWIGGER SA.

Od 2005 r. Członek Komitetu Teleinformatyki i Technik Komunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej.

Żonaty, dwie córki.