Przejdź do treści

Liczymy na sukces czeskiej prezydencji

Od 1 stycznia 2009 r. Czechy, jako pierwszy kraj z bloku państw postsocjalistycznych, objęły półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, to nie tylko symboliczne wydarzenie, ale także ogromne wyzwanie administracyjno-organizacyjne. Polska, która także jest nowym krajem UE, powinna bardzo uważnie obserwować tę prezydencję.

Również Konfederacja Pracodawców Polskich bacznie śledzić będzie dokonania czeskiego przewodnictwa, którego motywem jest „Europa bez barier”. Czechy proponują wizję Europy, która w pełni wykorzystuje swój potencjał gospodarczy i dzięki temu może odnieść sukces w globalnej konkurencji ekonomicznej. KPP zgadza się z opinią, że w sytuacji kryzysu, malejącego wzrostu gospodarczego i chaosu na rynkach finansowych maksymalne wykorzystanie potencjału Wspólnoty i likwidacja barier stojących na drodze przedsiębiorczości w biznesie i handlu, powinny być absolutnym priorytetem.

Konfederacja Pracodawców Polskich, jako organizacja wspierająca przedsiębiorców i dynamiczny rozwój gospodarki, ma również nadzieję, że podczas prezydencji czeskiej podmioty gospodarcze zyskają więcej wolności i samodzielności. Liczymy także na odbiurokratyzowanie prawa europejskiego oraz większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, Czesi zapowiadają, że obchody piątej rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej będą najważniejszym punktem ich przewodnictwa. Przypominamy, że w dniu tej rocznicy, 1 maja przyszłego roku, upłynie 5 lat od przystąpienia m.in. Polski i Czech do UE. Wtedy skończy się termin, do którego państwa członkowskie Unii mogą utrzymywać ograniczenia w dostępie do ich rynków pracy. Od tej pory, każdy kraj, który będzie chciał utrzymać restrykcje dla pracowników z krajów członkowskich, które weszły do UE pięć lat temu, będzie musiał udowodnić, że jest to absolutnie konieczne. Konfederacja Pracodawców Polskich ma nadzieję, że czeska prezydencja będzie nadzorować tę sprawę wyjątkowo uważnie.

W kwestii energetyki, Czechy bardzo wyraźnie opowiadają się za wspólną strategią na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i – bardziej ogólnie – za wspólną polityką energetyczną UE. Jesteśmy przekonani, że najważniejszą rzeczą dla przyszłości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest „mówienie jednym głosem” w negocjacjach dotyczących zaopatrzenia w energię. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, bezpieczeństwo energetyczne to przede wszystkim budowa zrównoważonego portfela dostawców na rynek krajowy i wspieranie inwestycji prowadzących do dywersyfikacji dostaw.

Wierzymy w sukces czeskiego przewodnictwa i mamy nadzieję, że przyniesie ono pozytywne zmiany dla gospodarki unijnej.