Przejdź do treści

Jak kupować i sprzedawać? – wpływ kryzysu finansowego na Private Equity

Głównym celem funduszy typu private equity jest dokonywanie inwestycji w spółki zwykle nie notowane na giełdzie papierów wartościowych, w celu uzyskania wysokiego zwrotu z inwestycji. Fundusze private equity wychodzą z inwestycji najczęściej po upływie od 3 do 7 lat. Najbardziej popularnymi w 2007 roku w Polsce metodami wyjścia była sprzedaż innemu funduszowi PE/VC lub sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Możliwym rozwiązaniem jest również wprowadzenie spółki na giełdę.

Jednym ze skutków obecnego kryzysu, przekładającym się na rynek private equity, będzie konieczność zwiększenia czynnego udziału w tworzeniu wartości spółek i mniejsze poleganie na spekulacjach czy finansowych technikach lewarowych. Nie przewidujemy żadnych istotnych zmian naszej strategii inwestycyjnej związanych z wydłużaniem lub skracaniem czasu inwestycji.

Jozef Janov, Partner Zarządzający Penta Investments