Copernicus Capital TFI: wzrost aktywów w zarządzaniu o 45% w 2008 roku

przez | 15/01/2009

Copernicus Capital TFI SA jako jedno z niewielu Towarzystw w ciągu całego roku 2008 zdołało powiększyć liczbę zarządzanych aktywów. Osiągnęły one 2,9 mld zł w porównaniu do 2,0 mld zł na koniec 2007 roku. Spadek całego rynku TFI (na podstawie danych dostarczanych przez wiodącą firmę monitorującą rynek TFI – analizy online) nie wpłynął na wyniki Copernicus Capital TFI, którego udział w rynku wzrósł z 1,5% do 3,9%. Jednocześnie liczba zarządzanych funduszy wzrosła z 21 do 32.

„Wzrost wartości zarządzanych przez nas aktywów wynika przede wszystkim z rozwijania naszej działalności zgodnie z przyjętą strategią. Nasze kierunki to sekurytyzacja i rynek funduszy aktywów niepublicznych. W tym pierwszym, zwiększenie walorów zawdzięczamy nabyciu kilku nowych portfeli wierzytelności, w drugim, uruchomienie w roku 2008 kilku nowych funduszy aktywów niepublicznych. Fakt przetrwania dość trudnego roku z takimi wynikami pokazuje, iż podążamy we właściwym kierunku, a nasze założenia strategiczne są jak najbardziej trafne” – powiedział Radosław Solan, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI SA.

W pierwszym półroczu 2009 roku Copernicus Capital TFI SA planuje w wprowadzenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych zamkniętych skierowanych do szerszej grupy inwestorów, głównie instytucjonalnych.

Rok 2008 przyniósł spadek wartości aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne. W grudniu 2008 ich wartość była niższa o 45% w porównaniu do grudnia roku ubiegłego. Taka sytuacja spowodowana była gwałtownym umarzaniem jednostek przez rozczarowanych wynikami klientów i kuszącym oprocentowaniem lokat będącym wynikiem spadków na giełdzie. W kilkunastoletniej historii rynku funduszy w Polsce był to trzeci rok, w którym odnotowano spadek wartości aktywów netto (poprzednie to 1998 ze spadkiem 5% oraz 1994 ze spadkiem 51%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.