Wiceprezes na Nowy Rok

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z dniem 1 stycznia 2009 r. skład Zarządu Lumeny został wzmocniony przez nową osobę. Funkcję Wiceprezesa Zarządu objął Stanisław Leszczyński, wcześniej związany z Hewlett-Packard Polska.

Stanisław Leszczyński będzie odpowiadać za sprzedaż strategicznych kompetencji i produktów w ofercie Lumeny. Do Lumeny przeszedł z Hewlett-Packard Polska, gdzie na stanowisku Dyrektora Działu Sprzedaży w Dziale Druku i Przetwarzania Obrazu odpowiadał za rozwój sprzedaży rozwiązań druku do dużych przedsiębiorstw i sektora publicznego. Stanisław Leszczyński jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz posiada dyplom MBA Uniwersytetu New Brunschwik.

„Widzę w Spółce wiele kompetencji i możliwości, na bazie których stworzymy dla naszych Klientów zaawansowane rozwiązania, pozwalające im aktywnie konkurować na dynamicznie zmieniających się rynkach.” – deklaruje nowy Wiceprezes Zarządu.

Pojawienie się kolejnej osoby w Zarządzie Lumeny zamyka proces zmian kadrowych w ścisłym kierownictwie Spółki, zapoczątkowanych dymisją Artura Smółki z funkcji Wiceprezesa Zarządu w czerwcu 2008.

Obecnie w skład pięcioosobowego Zarządu Lumeny SA wchodzą: Tadeusz Browarek (Prezes Zarządu), Anna Kochańska-Bernat (Wiceprezes Zarządu), Jolanta Malak (Wiceprezes Zarządu), Stanisław Leszczyński (Wiceprezes Zarządu) oraz Ewa Bomersbach-Skarżyńska (Członek Zarządu).

„W roku 2008 udało się nam wprowadzić wiele zmian, które okazały się być błogosławieństwem dla przedsiębiorstwa. Wyprzedziliśmy o pół roku zmiany trendu gospodarki światowej, wprowadzają politykę umiaru i powściągliwości. Udało się nam jednocześnie zwiększyć obroty firmy oraz podnieść ich efektywność poprzez rezygnację z mało opłacalnych kontraktów. W tym samym czasie znacznie ograniczyliśmy koszty, w tym koszty osobowe, ograniczając zatrudnienie. Lumena jest obecnie lepiej przygotowana do spełnienia oczekiwań klientów i sprostania wymogom konkurencji. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, która objawi się większym zainteresowaniem dla rozwiązań informatycznych wśród klientów korporacyjnych w związku z wymogiem większej efektywności. Zarówno dane finansowe jak i Zarząd w nowym składzie napawają nas optymizmem na rok 2009” – komentuje Anna Kochańska-Bernat, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za obszar finansowo-ekonomiczny Lumeny SA.

Lumena SA zamknęła 2008 rok przychodami w wysokości ok. 237 mln zł netto (230 mln zł w 2007 r.).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu