Oracle rozszerza funkcje zarządzania konfiguracją pakietu Oracle Enterprise Manager

Nowa konsola zmiany konfiguracji rozszerza funkcjonalność mechanizmów wykrywania zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym, tworzenia raportów oraz automatyzacji zgodności infrastruktury informatycznej

  • Firma Oracle zwiększyła możliwości zarządzania konfiguracjami oraz automatyzacji procesów informatycznych, prezentując kolejne rozszerzenia pakietu Oracle Configuration Management Pack — najważniejszego składnika rozwiązania Oracle Enterprise Manager.
  • Nowa wersja pakietu Oracle Configuration Management Pack dodaje kompleksowe funkcje systematycznego i prowadzonego na bieżąco wykrywania, oceny i raportowania zmian w konfiguracji wprowadzanych w środowiskach systemów informatycznych.
  • Funkcje są udostępniane za pośrednictwem nowej konsoli zmiany konfiguracji, umożliwiają bardziej efektywne monitorowanie zmian wprowadzanych w środowiskach informatycznych, a jednocześnie umożliwiają redukcję kosztów, pomagają poprawić poziomy usług oraz osiągnąć cele w zakresie zgodności z przepisami.

Do najważniejszych cech pakietu Oracle Configuration Management Pack z nową konsolą zmiany konfiguracji należą:

  • Wykrywanie zmian w konfiguracji w czasie rzeczywistym — umożliwia wykrywanie i monitorowanie wprowadzanych zmian konfiguracji dotyczących wielu komponentów infrastruktury informatycznej, w tym serwerów, baz danych, oprogramowania warstwy pośredniej, aplikacji biznesowych oraz dziedzinowych;
  • Standardowa struktura i reguły zgodności konfiguracji — ułatwiają definiowanie i wdrażanie narzędzi kontroli zgodnie z przepisami prawnymi, standardami branżowymi oraz najlepszymi procedurami, między innymi z ustawą Sarbanes-Oxley i metodyką ITIL;
  • Wykrywanie i inwentaryzacja — umożliwia automatyczne gromadzenie danych dotyczących konfiguracji prowadzone w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie tych informacji za pośrednictwem konsoli centralnej. Zapewnia to kompleksowy widok wszystkich komponentów znajdujących się w centrum przetwarzania danych;
  • Tworzenie analiz i raportów — zapewnia skonsolidowany widok wszystkich zmian oraz wiele raportów – standardowych i na żądanie, a także funkcje wyszukiwania umożliwiające administratorom wyświetlenie wszystkich aspektów konfiguracji w całym przedsiębiorstwie;
  • Integracja z popularnymi systemami do zarządzania zmianami — umożliwia wykorzystanie istniejących inwestycji, gdy w firmie używane są popularne systemy do zarządzania zmianami, np. BMC Remedy IT Service Management;
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu