Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczyna obsługę Klientów

Biuro Maklerskie Alior Banku udostępniło Klientom 14 stycznia 2009 roku kompleksową ofertę usług brokerskich obejmującą: prowadzenie rachunku brokerskiego, pośrednictwo w zawieraniu transakcji instrumentami rynku kasowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect oraz pośrednictwo w zawieraniu transakcji derywatami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczęło również wśród inwestorów korzystających z rozwiązań internetowych dystrybucję notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem aplikacji Notowania On Line 3, umożliwiającej m.in. dostęp do narzędzi analizy technicznej oraz depesz Polskiej Agencji Prasowej z rynku kapitałowego. Klienci otrzymali również dostęp do profesjonalnych materiałów analitycznych obejmujących analizy i rekomendacje przygotowywane przez analityków Biura  oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Usługi brokerskie dostępne są dla Klientów w większości oddziałów Alior Banku na terenie całego kraju,  poprzez system bankowości internetowej oraz Contact Center Biura Maklerskiego. Obecnie w 71 placówkach do dyspozycji Inwestorów pozostaje 170 doświadczonych bankierów. Jest to tym samym jedna z największych sieci oddziałów oferujących usługi brokerskie w Polsce. Wielką zaletą dla Klientów jest pełna integracja oferty i systemów Alior Banku i Biura Maklerskiego. Mogą oni aktywować wszystkie usługi finansowe w jednej placówce oraz korzystać z jednego, zintegrowanego Systemu Bankowości Internetowej, w którego skład wchodzą funkcjonalności bankowe i brokerskie. Do dyspozycji Inwestorów pozostają także doświadczeni konsultanci Contact Center dedykowani tylko do obsługi Klientów Biura Maklerskiego dostępni pod numerem telefonu 9503.

„Stawiamy na pierwszym miejscu potrzeby i zadowolenie Klienta. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem na rynkach kapitałowych. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zyskamy wielu nowych Inwestorów pragnących aktywnie działać na giełdzie za pomocą najnowocześniejszych technologii.” – powiedział Krzysztof Polak, Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku.

Biuro Maklerskie Alior Banku udostępniło też usługi maklerów VIP skierowane do aktywnych i zamożnych klientów wymagających wszechstronnej i profesjonalnej obsługi w zakresie usług maklerskich. W ramach tej oferty Klienci będą korzystać z usług wysokiej klasy maklerów z długoletnim, praktycznym doświadczeniem na rynku kapitałowym, imiennie odpowiadających za kontakty i bieżącą obsługę Klientów objętych opieką maklerską.

Otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Dzięki pełnej integracji systemów Alior Banku i Biura Maklerskiego wolne środki pieniężne znajdujące się na rachunkach brokerskich automatycznie przekazywane są na rachunki bankowe Klientów, dzięki czemu Klienci posiadający Konta z Lokatą Nocną mają lokowaną połowę swoich środków pieniężnych na 11% lokacie. Takie połączenie Konta Osobistego z rachunkiem brokerskim czyni ten rachunek najlepiej oprocentowanym rachunkiem brokerskim w Polsce.

W najbliższej przyszłości Biuro Maklerskie Alior Banku zamierza poszerzyć zakres usług o: ofertę kredytową na zakup instrumentów finansowych, dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych, prowadzenie ofert na rynku pierwotnym oraz dodatkowe ułatwienia i funkcjonalności brokerskie w systemie bankowości internetowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu