ArchiDoc – perspektywy outsourcingu back-office

przez | 14/01/2009

Na przekór kryzysowi rynek outsourcingu w Polsce systematycznie rośnie i w najbliższych latach tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma. Ogólnopolskie badanie rynku outsourcingu przeprowadzone w 2008 roku na zlecenie ArchiDoc – lidera w dziedzinie innowacyjnego zarządzania dokumentami i outsourcingu back-office – wykazuje, że firmy nadal będą inwestować w optymalizację wewnętrznych procesów, powierzając ich obsługę wyspecjalizowanym partnerom zewnętrznym.

Z badań wynika, że jednym z najczęściej przekazywanych outsourcerom obszarów, obok IT, jest back-office (29 proc.). Większość ankietowanych deklaruje wzrost lub utrzymanie wydatków na tego typu usługi w ciągu najbliższych dwóch lat. Największej dynamiki rozwoju należy spodziewać się w przypadku archiwizacji oraz rozwiązań z zakresu automatycznego obiegu dokumentów – większe nakłady na takie usługi przewiduje odpowiednio (40 i 30 proc.) badanych firm. Dobre perspektywy rysują się także przed segmentem druku i wysyłki, rejestracji danych w systemach informatycznych oraz skanowania.

„Badania rynku outsourcingu dowodzą, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycje w zakresie outsourcingu procesów back-office. Szczególnie przy obecnej sytuacji rynkowej może okazać się to jedną z efektywniejszych metod optymalizacji wydatków. Jednocześnie cieszy nas coraz większa świadomość rynku w zakresie, także innych poza redukcją kosztów, korzyści z outsourcingu” – powiedział Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc.

Z badań ArchiDoc wynika, że 39 proc. firm decyduje się na outsourcing z uwagi na oszczędność czasu oraz koncentrację na kluczowej działalności, a 38 proc. zamierza w ten sposób obniżyć koszty. Decyzja o przekazaniu poszczególnych procesów na zewnątrz jest również sposobem na podniesienie jakości usług.

Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu outsourcingu usług w zakresie back-office, największe inwestycje w obszarze zarządzania obiegiem oraz digitalizacji dokumentów planuje branża finansowa. Przewidywane wydatki przedsiębiorstw produkcyjnych koncentrują się na usługach rejestracji danych w systemach informatycznych. Z kolei sektor usług zamierza inwestować we wdrażanie i rozwijanie systemów call center.

Badania dowodzą, że w ponad 50 proc. instytucji decyzje o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje Zarząd, a w 33 proc. odpowiedzialność za to ponosi szef danego departamentu.