Stanowisko w sprawie zawierania umów społecznych z pracownikami PKP Przewozy Regionalne

W nawiązaniu do postulatów kolejarzy dotyczących zawierania umów społecznych z pracownikami spółki PKP Przewozy Regionalne informujemy, że Samorząd Województwa Łódzkiego nie jest właściwym adresatem tego typu żądań. Zgodnie z porozumieniem o zawieraniu umów społecznych zawartym 17 lipca ubiegłego roku przez związki zawodowe działające przy PKP oraz Ministerstwo Infrastruktury, wszelkie negocjacje w tej kwestii prowadzi Zarząd Spółki PKP PR, który jest ustawowym pracodawcą.

Samorządy Województw uzyskały udziały w PKP PR 22 grudnia ubiegłego roku (a więc ponad 5 miesięcy po zawarciu porozumienia pomiędzy Ministerstwem a związkami zawodowymi). Już 23 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Województw ze związkami zawodowymi, działającymi przy PKP, na którym ustalono, że kwestia umów społecznych może być uregulowana dopiero po przeprowadzeniu specjalnego audytu. Audyt taki planowany jest po pierwszym walnym zgromadzeniu nowych właścicieli, które odbędzie się 20 stycznia br.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową województw z Ministerstwem Infrastruktury, samorządy uznały potrzebę prowadzenia rozmów przez Zarząd PKP PR z przedstawicielami pracowników, dotyczących warunków zatrudnienia w spółce po usamorządowieniu.

Marcin Nowicki
Rzecznik Prasowy
Marszałka Województwa Łódzkiego

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu