Przejdź do treści

Medal Solidarności Społecznej dla Jędrzeja Wittchena

10 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu organizowana przez Business Centre Club. Podczas uroczystości wręczono Medal Solidarności Społecznej Jędrzejowi Wittchenowi, Prezesowi Zarządu firmy Wittchen. Nagroda przyznawana jest  za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym, propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu oraz budowanie solidarności społecznej.

Medal Solidarności Społecznej to inicjatywa Business Centre Club i Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja”. W skład kapituły przyznającej to cenne wyróżnienie wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie.

medal-solidarnosci-spolecznej_10012009Jędrzej Wittchen został uhonorowany tym prestiżowym wyróżnieniem za wieloletnią pomoc Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi (Zakład dla Niewidomych w Laskach). Opieka dotyczy głównie Internatu dla Dziewcząt i Liceum w Laskach, a pomoc jest przeznaczana m.in. na stypendia dla utalentowanych wychowanków ośrodka, zakup komputerów i oprogramowania dla niewidomych, aparatów słuchowych, słowników dla osób niedowidzących, zakup wyposażenia do Internatu oraz finansowanie remontów. Konsekwencją współpracy z Zakładem w Laskach jest wprowadzenie na opakowaniach produktów Wittchen napisów w języku Braille’a.

„Po raz pierwszy w życiu wyróżniono mnie za coś, co według mnie jest rzeczą naturalną, bo czymże jest pomoc potrzebującym? To jest rzecz naturalna. Słowa „solidarność” i „pomoc” mają niebagatelne znaczenie, będą one bardzo ważne w tych czasach, ciekawych czasach.” – powiedział w swoim podziękowaniu Jędrzej Wittchen.

Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu ogłoszono wyniki osiemnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Lech Wałęsa, który odebrał Nagrodę Specjalną BCC oraz  Dariusz Michalczewski, który został drugim laureatem Medalu Solidarności Społecznej.

W tegorocznej Gali, wśród blisko 2 tysięcy gości znaleźli się najlepsi przedsiębiorcy z całego kraju, członkowie BCC, członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i publicyści.