Marszałek przekazuje fundusze na ocieplenie szkół

Zarząd Województwa Łódzkiego wyłonił projekty, które uzyskają wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w działaniu 2.6 „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się szkoły podstawowe z Brzezin, Kutna i Dąbrowic, a także Gminny Ośrodek Kultury z Przedszkolem w Bolesławcu oraz Urząd Miasta w Brzezinach.

Beneficjenci dostaną pieniądze na termomodernizację budynków, która obejmie m.in. wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian oraz dachów.

Wsparcie uzyskały:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach – dofinansowanie 1 389 961,89 zł (wartość projektu: 1 993 073,53 zł);
  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach – dofinansowanie 543 438,86 zł (wartość projektu: 654 279,18 zł);
  • Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 9 w Kutnie – dofinansowanie 4 541 394,40 zł (wartość projektu: 6 403 787,13 zł);
  • Gminny Ośrodek Kultury z Przedszkolem w Bolesławcu – dofinansowanie 864 703,21 zł (wartość projektu: 1 091 985,21 zł);
  • Urząd Miasta w Brzezinach – dofinansowanie 352 780,04 zł (wartość projektu: 982 644,14 zł).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu