Dyrektywa Unijna odnośnie certyfikatów energetycznych budynków

Od 2009 roku polski rynek budowlany czekają zmiany. Odczują je przede wszystkim deweloperzy, firmy budowlane, a także nabywcy lokali. Zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej nr 2002/91 – z 16 grudnia 2002 – od 2009 roku każdy nowy budynek, lokal mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej będzie musiał posiadać specjalny certyfikat energetyczny. Warto podkreślić, że dyrektywa ta promuje rozwiązania energooszczędne oraz tworzy ramy prawne zmierzające do zmniejszenia zużycia energii, co bez wątpienia korzystnie wpłynie na koszty utrzymania lokali. Spowoduje to rozwój nowych produktów w branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) oraz wpłynie na wymianę już istniejących przestarzałych instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych, które pochłaniają obecnie najwięcej energii w budynkach.

Marek Perendyk Prezes Centrum Klima SA

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu