Stowarzyszenie POLRISK z Media Connect

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK powierzyło kompleksową obsługę Public Relations agencji Media Connect. W ramach współpracy agencja będzie odpowiedzialna za relacje ze środowiskami opiniotwórczymi, mediami oraz organizację corocznego wydarzenia Stowarzyszenia z udziałem międzynarodowych ekspertów. Tegoroczna konferencja pn. „Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym z perspektywy interesariuszy – dziś i w przyszłości” odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia br. W Warszawie. Stowarzyszenie POLRISK to ogólnopolska organizacja konsolidująca i aktywnie reprezentująca interesy polskich risk menedżerów. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, korzystając ze współpracy z zachodnimi praktykami zarządzania ryzykiem, prowadzi działania edukacyjne i badawcze, umożliwia wypracowanie standardów, oraz promocję dobrych praktyk. Więcej informacji na www.polrisk.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu