SENTE eSystem w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o. o. zakończyła wdrożenie autorskiego oprogramowania klasy ERP w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Nowy system informatyczny ułatwi obsługę kadrowo – płacową oraz finansowo – księgową urzędu.

W efekcie przeprowadzonej w 2008 roku procedury przetargowej została wyłoniona firma SENTE Systemy Informatyczne z Wrocławia, której zadaniem było dostarczenie oprogramowania umożliwiającego szybszą obsługę finansową, kadrową a także płacową i bankową Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Równoczesne firma przeprowadziła kompleksową migrację dotychczasowych systemów informatycznych  urzędu do oprogramowania SENTE.

Jakie korzyści zyska urząd z wdrożenia nowych aplikacji? – Program SENTE Finanse i Księgowość ułatwia obsługę sfery budżetowej. Pozwala na sporządzanie planów budżetowych uwzględniających zmiany wprowadzone w ciągu roku przez ministra finansów, dyrektora urzędu lub wojewodę. Umożliwia kontrolę wysokości środków finansowych i porównywanie ich z planem budżetowym oraz ich faktycznym wykorzystaniem przez urząd – wyjaśnia Michał Wojtkowiak, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie SENTE. – Umożliwia korzystanie z kont pozabilansowych charakterystycznych dla sfery budżetowej, a także sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz raportów na podstawie zapisów księgowych na tych kontach. Istotnym udogodnieniem jest również korzystanie z mechanizmów automatycznego księgowania m.in. planu budżetowego i zaangażowania środków pieniężnych – dodaje Wojtkowiak.

Z kolei aplikacja SENTE Personel oprócz standardowych funkcjonalności programu kadrowego,  uwzględnia wszystkie przepisy prawne regulujące naliczanie listy płac w sferze budżetowej. Program dodatkowo automatyczne wylicza wynagrodzenia na podstawie mnożników i kwoty bazowej oraz  wynagrodzenia w przypadku zmian personalnych następujących w trakcie miesiąca. Pozwala sporządzać listy płac według szczegółowej klasyfikacji budżetowej wydatków, w ramach potrzeb poszczególnych wydziałów urzędu. Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego umożliwia sporządzanie zestawień wakatów w danym miesiącu oraz wykazu oszczędności z tytułu absencji chorobowych. Jak mówi Michał Joszczak, kierownik wydziału ds. informatyzacji i zarządzania Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – System SENTE to zintegrowane oprogramowanie informatyczne i z pewnością ułatwi pracę w naszego urzędu w obszarach kard, płac oraz finansów i księgowości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu