Podsumowanie rankingu funduszy inwestycyjnych

Przez ostatnie tygodnie mieli Państwo okazję zapoznać się z wynikami porównania  funduszy inwestycyjnych w dziesięciu wybranych krajach świata. Analiza została przeprowadzona na podstawie oficjalnych źródeł Lipper Reuters. W każdej prezentacji przedstawiłem trzy fundusze, które uzyskały najwyższe trzyletnie stopy zwrotu (okres październik 2005 r. – październik 2008 r.). W zależności od kraju wybierałem spośród kilku do kilkudziesięciu tysięcy funduszy.

Jak wiadomo, ostatni rok był niezwykle trudnym dla tej branży i tylko nielicznym funduszom na świecie udało się przekroczyć 3-letnią stopę zwrotu 100%. Silna dekoniunktura minionego roku pozbawiła rynek funduszy znaczącej części osiągniętych zysków.

W czołówce rankingu znalazło się najwięcej funduszy inwestujących w akcje spółek z rynków wschodzących, głównie z Chin. Nawet silna dekoniunktura, która zabrała chińskim indeksom około 3/4 ich maksymalnej wartości, postawiła fundusze tam inwestujące w rzędzie najwyżej rentownych za okres trzyletni. Należy zwrócić również uwagę na dwa fundusze zarabiające na indyjskich obligacjach, czy fundusz private equity.

Porównując wyniki funduszy warto spojrzeć również na Polskę. Wśród najlepszych funduszy, inwestujących w instrumenty giełdowe, pierwsze miejsce zajął Investor FIZ zarządzany przez Investors TFI. Uzyskał on trzyletnią stopę zwrotu (okres październik 2005 – październik 2008) na poziomie 143% oraz 170% po przeliczeniu wartości jego certyfikatów na dolary.

Investor FIZ to fundusz, który lokuje na różnych rynkach, w różne klasy instrumentów finansowych. Stąd jego uczestnik nie musi się martwić problemem ryzyka związanego z wyborem profilu funduszu oraz momentu jego kupna/sprzedaży w celu zmiany strategii inwestycyjnej.

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmieniany w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Instrumenty pochodne służą celom inwestycyjnym oraz zabezpieczeniu przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentów finansowych i walut.

Jak widać, wybrana strategia zarządzających Investor FIZ okazała się trafna i wysoce skuteczna, zarówno w okresie hossy, jak również silnej dekoniunktury. Bessa jest miarodajnym sprawdzianem polityki inwestycyjnej oraz umiejętności zarządzających.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu