Nowy zarząd Consortii

Od stycznia 2009 r. Consortia sp. z o.o. ma nowy, trzyosobowy zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu objął Artur Smółko. Wiceprezesem został Paweł Stefański. Krzysztof Mońdziel pełni funkcję Członka Zarządu spółki.

Poprzedni prezes Consortii Krzysztof Ślusarski (pełnił tę funkcję od powstania firmy w 1987 r.) został Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. W skład rady weszli również Krzysztof Kluk (wcześniej wiceprezes Consortii) oraz Waldemar Ziendalski.

– Spółka jest w trakcie zmian. Osiągnęliśmy w roku 2008 rekordowy wynik, zarówno jeśli chodzi o obroty, jak i o zysk. Pozyskaliśmy nowe kompetencje, nowych pracowników, wielu nowych klientów – mówi Paweł Stefański, który od sierpnia był członkiem Zarządu firmy, a obecnie jest wiceprezesem.

Consortia skończyła rok finansowy wynikiem blisko 115 milionów złotych przychodu, co stanowi wzrost o ponad 300% w porównaniu do roku poprzedniego. Poszerzyła się oferta produktowa firmy. Obecny Zarząd stawia sobie za cel dalsze zwiększenie obrotów spółki i rozwój jej działalności w nowych obszarach, w tym w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań informatycznych dla biznesu (systemy klasy ERP, Business Inteligence, hurtownie danych) i usług systemowych IT.

Funkcjonująca na polskim rynku od 22 lat Consortia jest partnerem technologicznym największych światowych potentatów branży IT takich jak HP, IBM, DELL, EMC, Cisco, Oracle, Microsoft, Novell, VMware, Sun Microsystems. Jednocześnie tworzy własne oprogramowanie, wdraża własne rozwiązania dla służb mundurowych, jako dystrybutor Motoroli dostarcza rozwiązania radiołączności. Posiada kompetencje w obszarze wirtualizacji, rozwiązań billingowych, ITSM, ITIL czy bezpieczeństwa IT.

– Zmieniamy się, bo chcemy pozyskać klientów w tych obszarach rynku, gdzie było nas za mało. Zmieniamy się, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wymagania naszych klientów. Inwestujemy, gdyż coraz bardziej konkurencyjny rynek potrzebuje lepszych usług, produktów i kompetencji, a my to doskonale rozumiemy – tłumaczy prezes Artur Smółko.

W minionym roku zatrudnienie w Consortii wzrosło o blisko 40%. Nowy zarząd przygotowuje przekształcenie spółki w spółkę akcyjną i w perspektywie 3 lat planuje giełdowy debiut.

– Zmiana zarządu jest w istocie zmianą pokoleniową. Mamy jednocześnie wspólne wyobrażenie, jak Consortia powinna się rozwijać. Wspólnie osiągniemy sukces. Czas na młodszych kolegów. Jako Rada Nadzorcza będziemy ich wspierać, dzieląc się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w zarządzaniu Consortią – zapowiada Przewodniczący RN Krzysztof Ślusarski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu