„Grasz o staż” – zgłoszenia do 19 stycznia

Jeszcze przez najbliższy tydzień, do poniedziałku 19 stycznia, firmy i organizacje zainteresowane przyjęciem stażystów lub ufundowaniem nagród dodatkowych mogą zgłaszać chęć udziału w XIV edycji konkursu „Grasz o staż”.

Przez 14 lat swojej obecności na polskim rynku pracy konkurs „Grasz o staż” stał się jednym z ważniejszych tego typu przedsięwzięć ułatwiających budowanie wizerunku pracodawcy w środowisku studenckim. W obliczu aktualnego kryzysu udział w konkursie jest doskonałą okazją do zadbania o reputację firmy przy jednoczesnej możliwości pozyskania na staż lub do stałej pracy najlepszych studentów i absolwentów.

Udział w konkursie to swoisty sprawdzań dla firm, gdyż o swój wizerunek powinny one dbać w sposób ciągły, również w trudniejszych momentach. Udział w konkursie to szansa na wyprzedzenie konkurencji. W obecnej sytuacji firmy zastanawiają się nad zmniejszeniem zatrudnienia i bardzo często decydują się na cięcie kosztów związanych z promocją. Jeśli tylko zdecydują się na odważne wyjście do przodu i zaistnienie w świadomości odbiorców, na pewno zaprocentuje to w przyszłości – mówi Piotr Ruszowski, koordynator konkursu „Grasz o staż” z PricewaterhouseCoopers.

Poprzez dystrybucję specjalnie opracowanych na potrzeby konkursu materiałów promujących fundatorów staży, organizatorzy zapewniają firmom szeroką promocję na większości polskich uczelni. Do grupy docelowej organizatorzy konkursu docierają również poprzez udział w targach pracy czy stałą obecność w prasie studenckiej. Powyższe formy promocji są tylko przykładem szerokiego zakresu naszej działalności. Szczegółowa oferta przeznaczona dla fundatorów znajduje się na stronie www.grasz.pl – dodaje Ruszowski.

„Grasz o staż” to nie tylko promocja firm biorących udział w konkursie. To przede wszystkim możliwość pozyskania na praktyki najlepszych studentów i absolwentów, wyselekcjonowanych przez organizatorów na podstawie określonych przez firmy kryteriów. Jest to także wyraz społecznej odpowiedzialności organizacji budujących swój wizerunek jako atrakcyjnego i etycznego pracodawcy, otwartego na ludzi młodych i dbającego o ich rozwój

Oprócz staży odbywających się w czołowych firmach i instytucjach w Polsce i za granicą uczestnicy mogą również wygrać nagrody dodatkowe, które mają na celu zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy. Co roku do wygrania są studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia, prenumeraty branżowych czasopism oraz nagrody książkowe. Firmy chcące ufundować tego typu nagrody również mogą zgłaszać swoje zainteresowanie konkursem do 19 stycznia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu