Jan Wyrwiński Prezesem FreecoNet SA

Dobiegł końca proces  wydzielania  platformy telefonii internetowej FreecoNet z firmy Datera SA. W wyniku zmian powstał FreecoNet SA, a Prezesem Zarządu nowej spółki został Jan Wyrwiński.

Do tej pory Jan Wyrwiński pełnił obowiązki Kierownika Projektu FreecoNet w strukturze firmy Datera SA. Nowy Prezes Zarządu FreecoNet SA jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii), gdzie obecnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „New Technologies, New Firms, New Challenges”. Dodatkowo ukończył studia na niemieckim uniwersytecie Fachhochschule Stralsund w zakresie zarządzania, ze szczególnym naciskiem na kwestie międzynarodowe i nadbałtyckie (kierunek – Baltic Management Studies).

W projekt FreecoNet Jan Wyrwiński jest zaangażowany od samego początku istnienia platformy. Jeszcze jako Kierownik Projektu FreecoNet, Jan Wyrwiński uczestniczył we wszystkich etapach związanych z rozwojem FreecoNet. Oprócz tego brał aktywny udział w lokalnych inicjatywach, jak współpraca z Politechniką Gdańską w zakresie projektów badawczych w obszarze technologii VoIP, przystąpienie Datera SA do trójmiejskiego klastra „ICT Pomerania” skupiającego trójmiejskie spółki branży informatycznej, a także współdziałanie FreecoNet z innymi lokalnymi firmami IT w ramach Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Platforma telefonii internetowej FreecoNet powstała we wrześniu 2006 roku, zdobywając w krótkim czasie pozycję jednego z wiodących usługodawców VoIP na polskim rynku. Stało się tak za sprawą unikatowych w skali światowej cech platformy. FreecoNet oferuje bowiem darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi na platformie numerami telefonów – bez względu na to, od jakiego operatora i z jakiego kraju pochodzą. Na numery niezarejestrowane można dzwonić po najniższych stawkach na rynku za pośrednictwem usługi TelArena (skupia kilku niezależnych operatorów telekomunikacyjnych, rywalizujących o obsługę połączeń wychodzących). FreecoNet oferuje również bardzo bogaty zestaw usług dodanych dla użytkowników indywidualnych oraz firm. Są to m.in. systemy IVR i Call Center, aplikacja FlashPhone, Wirtualny Fax, a także FreecoNet Mobile.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu