Comp Safe Support podpisał z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę Systemu Dozoru Elektronicznego

przez | 09/01/2009

Wartość umowy 225,7 mln zł – największy wartościowo kontrakt w sektorze publicznym w ostatnich latach

Spółka Comp Safe Support S.A. podpisała dziś z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę, której przedmiotem jest utworzenie, wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).

Łączna wartość brutto umowy to 225,7 mln zł. Kwota ta obejmuje przychody w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy. Liderem konsorcjum jest Comp Safe Support SA, a ponadto skład konsorcjum, które realizować będzie umowę, wchodzą PHU ELPROMA sp z o.o. i Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal sp. z o.o.

„Umowa na System Dozoru Elektronicznego to największy wartościowo i najbardziej zaawansowany technologicznie kontrakt IT w sektorze publicznym w ostatnich latach” – mówi Jacek Papaj, Prezes Zarządu Comp Safe Support S.A. „Kompetencje naszego konsorcjum w dziedzinie bezpieczeństwa i transmisji mobilnej są bardzo duże. Przy budowie SDE wykorzystane zostaną np. systemy uwierzytelniania oraz PKI, stworzone przez Comp Safe Support, a także własna ogólnokrajowa infrastruktura w zakresie montażu, serwisu i szkoleń. Ponadto przy budowie SDE korzystać będziemy z unikalnej technologii światowego lidera – firmy Elmotech, która zbudowała podobne systemy w całej Europie i Stanach Zjednoczonych” – dodaje Jacek Papaj.

Informacje na temat SDE

System Dozoru Elektronicznego (SDE) umożliwiać będzie:

  • kontrolę wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przez skazanych
  • kontrolę przestrzegania przez skazanych zakazu zbliżania się do określonych miejsc i osób

Podstawy prawne funkcjonowania SDE określa ustawa z dn. 7 września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego (Dz. U. Nr. 191, poz. 1366).

Terminy realizacji etapów budowy SDE są następujące:

  • do 1.09.2009 powstanie w pełni funkcjonalny system SDE wraz z Centrum Monitoringu, który obejmie do 500 osób w rejonie apelacji warszawskiej,
  • do 31.05.2010 SDE obejmie kolejne 1500 osób w regionach apelacji lubelskiej, krakowskiej i białostockiej,
  • do 31.12.2010 SDE obejmie kolejne 2000 osób w regionach apelacji poznańskiej, rzeszowskiej i gdańskiej,
  • do 31.12.2011 SDE osiągnie zaplanowaną maksymalną wydajność obejmując do 7500 osób na terenie całej Polski
  • w okresie 1.01.2012-31.08.2014 – eksploatacja systemu umożliwiająca rocznie odbycie kary do 15 tysięcy skazanych.

„Umowa zapewnia nam regularne rozłożenie przychodów w czasie trwania całego kontraktu. Dodatkowo w pierwszym etapie w trakcie budowy systemu przewidujemy duży udział usług własnych Comp Safe Support, przede wszystkim w zakresie organizacji i wdrożenia Centrum Monitorowania” – wyjaśnia Jacek Papaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.