Zwolnienia z opłat w Investors TFI

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) przy zakupie Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

W celu uzyskania zwolnienia z opłaty manipulacyjnej należy podczas zapisu oświadczyć to osobie przyjmującej zapis w placówce Banku BGŻ, która potwierdzi to na podstawie rejestru.

W dniu 7 stycznia 2009 roku rozpoczęła się publiczna emisja certyfikatów inwestycyjnych Investor LBO FIZ. Fundusz ten inwestuje w atrakcyjne i relatywnie tanie spółki spoza giełdy, z kilkuletnim horyzontem inwestycyjnym. W zeszłym roku Investor LBO FIZ zwiększył wartość swoich aktywów o 14% mimo panującej globalnej dekoniunktury.
Zapisy na certyfikaty będą prowadzone do dnia 27 stycznia 2009 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu