Union Investment TFI najlepsze w 2008 roku

przez | 08/01/2009

Union Investment TFI zostało uznane za najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w całym 2008 roku w rankingu Gazety Prawnej i Expandera. To nie jedyne wyróżnienie dla Towarzystwa. W podsumowaniu rocznego rankingu Gazety Giełdy Parkiet Union Investment TFI również znalazło się na podium, zajmując wysokie drugie miejsce.

– To był trudny rok dla całego rynku finansowego. Tym bardziej cieszą nas czołowe miejsca w rankingach. Osiągane przez nas wyniki potwierdzają, że uważna i systematyczna analiza rynku,  praca całego zespołu zarządzającego, ich doświadczenie i ekspercka wiedza sprawdzają się w każdych warunkach – podkreśla Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A..

Oba rankingi prowadzone były przez cały 2008 rok. W Gazecie Prawnej co miesiąc zestawiano wyniki funduszy inwestycyjnych podzielone na kategorie, uwzględniając fundusze otwarte i specjalistyczne otwarte. W efekcie co miesiąc fundusze, które osiągały najlepsze wyniki otrzymywały punkty dodatnie. Natomiast funduszom, które miały wyniki poniżej średniej przyznawane były punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy. Podobną metodologię zastosował Parkiet. Końcowe wyniki uzyskano poprzez zsumowanie punktów przyznawanych towarzystwom na koniec każdego miesiąca ubiegłego roku, w oparciu  o trzy elementy charakteryzujące atrakcyjność oferowanych przez nich funduszy: stopę zwrotu, zmienność wyników oraz pozycję na tle rynku. Warte uwagi jest, że Union Investment TFI w rankingu Parkietu w żadnym miesiącu ubiegłego roku nie otrzymał ujemnych punktów. – Tym bardziej jest mi przyjemnie po raz kolejny potwierdzić, że w 2008 roku znów dotrzymaliśmy obietnicy systematycznego i długoterminowego dostarczania wyników powyżej średniej, co przy ogromnej konkurencji, z jaką mamy do czynienia na rynku inwestycyjnym, jest niemałym sukcesem – podsumowuje Zbigniew Jakubowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.