Obowiązkowa składka chorobowa dla przedsiębiorców nie jest konieczna

przez | 08/01/2009

Konfederacja Pracodawców Polskich jest przeciwna wprowadzeniu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.  Jest to jedna z propozycji poselskiego projektu zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedstawionego wczoraj podczas obrad Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Według obowiązujących przepisów osoby, których dotyczy omawiana zmiana mają możliwość fakultatywnego opłacania składki na rzecz ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z projektem ma być ona obligatoryjna. Sprzeciwiamy się wprowadzaniu kolejnego parapodatku, tym bardziej, że sytuacja gospodarcza w kraju jest coraz trudniejsza. W tych okolicznościach powinno się odciążać przedsiębiorców, a nie narzucać kolejne obowiązkowe obciążenia finansowe. Proponowana zmiana sprowadza się de facto do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Uważamy, że tę kwestię powinni rozstrzygać sami zainteresowani, którzy najlepiej zdają sobie sprawę z tego, co jest dla nich opłacalne. Obecny stan prawny umożliwia takie rozwiązanie, dlatego chęć jego zmiany uważamy za bezzasadne i opowiadamy się za fakultatywnością składek.

Cieszy nas jedynie fakt, że stanowisko Rady Ministrów jest zgodne ze stanowiskiem Konfederacji Pracodawców Polskich. Mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy unikną nałożenia kolejnych obciążeń finansowych oraz, że omawiany projekt zmiany ustawy nie zostanie wprowadzony do polskiego prawa.