IX Kongres Kadry

przez | 08/01/2009

Organizatorzy Kongresu Kadry – największego wydarzenia w dziedzinie zarządzania ludźmi, zapraszają do współpracy merytorycznej przy przygotowaniu programu IX edycji Kongresu Kadry, który odbędzie się w kwietniu 2009 roku.

Najbliższa edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „HR: niepewne czasy – pewne rozwiązania” i związana będzie z tematem zmian gospodarczych, jakie możemy obserwować nie tylko na rynku światowym, ale również krajowym oraz ich wpływem na zarządzanie ludźmi.

Podczas nadchodzącej IX edycji Kongresu Kadry proponujemy nowe spojrzenie na temat zmiany. Co tak naprawdę oznacza nowe i nieznane? Naszym zdaniem – wyzwanie, ale też szansę i nowe możliwości. W związku z powyższym chcemy, aby najbliższa edycja Kongresu była odpowiedzią, między innymi, na następujące pytania:

  • Jak wykorzystać szansę, którą niesie zmiana?
  • Jak rozbudzić kreatywność oraz co zrobić, aby strach i nowe nie budziło zagrożenia i obaw pracowników?

Ekspertów i praktyków odpowiedzialnych w organizacjach za kształtowanie polityki personalnej, zarządzanie ludźmi, podejmowanie inicjatyw związanych z kształtowaniem postaw pracowniczych – zapraszamy do współpracy merytorycznej w charakterze Prelegentów.

Wystąpienie powinno wpisywać się w główną ideę IX edycji Kongresu Kadry „HR: niepewne czasy – pewne rozwiązania”.

Zainteresowanych współpracą merytoryczną prosimy o kontakt i przesłanie następujących informacji:

  • proponowanego obszaru tematycznego oraz formy wystąpienia
  • krótkiego opisu
  • imienia, nazwiska, stanowiska i krótkiej informacji o Prelegencie (maksymalnie 2 prelegentów)
  • nazwy reprezentowanej przez Prelegenta firmy oraz krótkiego opisu zakresu jej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi współpracy merytorycznej podczas IX edycji Kongresu Kadry: http://z.nf.pl/oferty/wsp_merytoryczna_Kongres2009.pdf