IBM zakończył proces przejęcia firmy ILOG

przez | 08/01/2009

Przejęcie umocni pozycję firmy IBM, jako lidera w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.

IBM ogłosił, że sfinalizował wartą 215 milionów Euro ofertę zakupu akcji firmy ILOG. Oferta przetargowa została ogłoszona 28 lipca 2008 roku i została sfinalizowana po tym, jak IBM pozyskał wszystkie udziały firmy ILOG oraz spełnił wszystkie wymagane warunki oferty.

Firma ILOG, z siedzibą w Paryżu, zatrudnia 850 osób i posiada 2 500 klientów w 30 krajach świata. Portfolio firmy ILOG w zakresie systemów zarządzania regułami biznesowymi (BRMS), optymalizacji, wizualizacji oraz zarządzania łańcuchem dostaw wykorzysta oprogramowanie firmy IBM i wiodącą rolę IBM w zarządzaniu procesami biznesowymi (BPM) w różnych środowiskach informatycznych.

Technologia ILOG znacząco zwiększy możliwości platform oprogramowania IBM. System zarządzania regułami biznesowymi (BRMS) wzbogaci portfolio firmy IBM w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Dotyczy to głównie zwiększenia możliwości stosowania reguł i optymalizacji biznesowych dla oferty WebSphere i Information Management oraz lepszą wizualizację dla produktów i rozwiązań opartych na platformie WebSphere, Lotus i Tivoli. Dodatkowo umożliwi większą optymalizację i efektywność
w procesie planowania i zarządzania łańcuchem dostaw w ramach rozwiązań bazujących na   architekturze zorientowanej na usługi (SOA).

System zarządzania regułami biznesowymi firmy ILOG pomaga firmom zwiększyć elastyczność procesu podejmowania decyzji poprzez dynamiczne dostosowywanie się i reagowanie na zmiany. W oparciu o zastosowane rozwiązania matematyczne i informatyczne, produkty optymalizacyjne ILOG pozwalają przedsiębiorstwom stawić czoła wielu ograniczeniom operacyjnym. Oprogramowanie umożliwia wybór najlepszych scenariuszy działania z uwzględnieniem celów biznesowych, dostępnych zasobów
i ograniczeń operacyjnych. Wszystko to wpływa na poprawę poziomu świadczonych usług, zwiększenie dochodów oraz zysków.

Grupa produktów do wizualizacji firmy ILOG usprawnia współpracę między organizacjami oraz podnosi zdolności do podejmowania decyzji, umożliwiając tworzenie interaktywnych interfejsów użytkowników poprzez diagramy, mapy, harmonogramy, tabele i edytory. Rozwiązania ILOG z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, obejmujące planowanie sieci, optymalizację zapasów, planowanie i tworzenie harmonogramów produkcji, umożliwiają tzw. produkcję odchudzoną i ekologiczne zarządzanie łańcuchem dostaw.

ILOG oferuje narzędzia i technologie dla menedżerów, analityków, architektów i programistów, które mogą być wykorzystane przy analizowaniu, planowaniu, śledzeniu oraz ulepszaniu procesów biznesowych. Obecnie setki dużych firm wykorzystuje technologie ILOG do automatycznej alokacji rozproszonych zasobów oraz budowania inteligentnych interfejsów dla procesów biznesowych. Dodatkowo naukowcy i matematycy z setek uniwersytetów korzystają z produktów ILOG przeprowadzając zaawansowane badania, analizy i projekty.

Przykładowo, reguła biznesowa może zostać zastosowana do przesunięcia ważnego klienta w kolejce zgłoszeń telefonicznych w ramach procesu obsługi klienta. System zarządzania regułami biznesowymi ILOG dostarcza użytkownikom narzędzi umożliwiających większą kontrolę nad kryteriami, które decydują o tym, kiedy i jak przekierować najważniejszych klientów. Pozwala to firmom na przyspieszenie procesu inicjowania zmian, wynikających z trendów rynkowych lub działalności konkurencji,
w celu utrzymania poziomu satysfakcji klientów. Łatwość w zarządzaniu regułami biznesowymi pomaga zredukować koszty, podczas gdy satysfakcja i lojalność klientów przekłada się na wzrost dochodów.

ILOG stanie się częścią portfolio IBM WebSphere. Zgodnie ze strategią IBM w dziedzinie oprogramowania, inwestycje klientów i partnerów ILOG w istniejące technologie IBM i ILOG będą zachowane, pozwalając klientom w pełni korzystać z poszerzonej gamy możliwości, bez konieczności wymiany istniejących systemów.

„Jako lider w oprogramowaniu do zarządzania regułami biznesowymi, łańcuchem dostaw, optymalizacji i wizualizacji, cieszymy się witając konsumentów oraz pracowników ILOG w rodzinie WebSphere” – powiedział Tom Rosamilia, dyrektor generalny IBM WebSphere Software. – „Pozyskanie firmy ILOG jest ważnym elementem w ramach naszej ogólnej strategii dotyczącej SOA. Uzupełnienie portfolio IBM w zakresie zarządzania procesami biznesowymi o kluczowe rozwiązania systemu zarządzania regułami biznesowymi firmy ILOG umożliwi klientom IBM  większą dynamikę działań. ILOG wniósł do IBM nowe znaczące możliwości, które podnoszą elastyczność działania aplikacji, a tym samym ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji w czasie rzeczywistym”

Nabycie firmy ILOG wzmacnia pozycję firmy IBM w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi (BPM) oraz SOA, poprzez dostarczenie klientom szerokiego zestawu narzędzi do korzystania z reguł biznesowych w ramach zarządzania cyklem życia informacji i aplikacji w oparciu o wszechstronną platformę, włączając w to czołową platformę IBM WebSphere dla rozwoju i zarządzania aplikacjami. Wiele z produktów ILOG stanie się również częścią IBM Industry Frameworks, które są zintegrowanymi rozwiązaniami wspierającymi standardy biznesowe i technologiczne w poszczególnych gałęziach gospodarki.

Klienci, którzy korzystają z aplikacyjnych przestrzeni biznesowych opartych o role użytkowników będą w stanie wykorzystać możliwości wizualizacji ILOG do uzyskania bardziej róznorodnych i rozbudowanych widoków. Oprócz tworzenia diagramów i wykresów, możliwości wizualizacji   mogą być wykorzystane również do sieciowego modelowania procesów biznesowych.

Posiadając ponad 7 000 klientów na całym świecie, IBM jest światowym liderem w architekturze zorientowanej na usługach (SOA) oraz w zarządzaniu procesami biznesowymi (BPM). Przywództwo potwierdza dodatkowo społeczność ponad 120 000 architektów i deweloperów oraz ponad 150 uniwersytetów wcielających SOA i program zajęć z zakresu BPM, a także 6 000 partnerów biznesowych firmy IBM rozwijających rozwiązania oraz praktyki SOA.

Więcej informacji o IBM: www.ibm.com/pl
Więcej informacji o SOA: www.ibm.com/soa