Firma Symantec przedstawia kompleksowe rozwiązanie z zakresu pamięci masowych

Rodzina produktów Veritas CommandCentral zostaje rozszerzona o niewymagające użycia agentów rozwiązanie umożliwiające zarządzanie zmianami infrastruktury.

Firma Symantec Corporation (Nasdaq: SYMC) poinformowała o wprowadzeniu ulepszeń do pakietu Veritas CommandCentral. Pozwala on na redukcję kosztów operacyjnych oraz optymalizację pamięci masowych. Oprogramowanie Veritas CommandCentral Storage wyposażono w nowe, niewymagające użycia agentów funkcje. Nowe możliwości pozwalają ograniczyć nakłady związane z pamięcią masową przez lepsze wykorzystanie jej zasobów, jak również kontrolować zapotrzebowanie na te zasoby dzięki dostępowi do informacji na temat ich zużycia przez konkretne aplikacje biznesowe. Dysponując tą strategiczną wiedzą i gospodarując już istniejącymi zasobami, firmy są zwykle w stanie przynajmniej przez rok spełniać potrzeby w zakresie usług aplikacji bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów pamięci masowej.

Niewymagające użycia agentów rozwiązanie Veritas CommandCentral Storage Change Manager jest nowym narzędziem w rodzinie produktów CommandCentral. Funkcje zarządzania zmianami mogącymi mieć negatywny wpływ na dostępność aplikacji, umożliwiają obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, uzupełniając tym samym zalety programu CommandCentral Storage, który pozwala uzyskać znaczne oszczędności przez maksymalizację pojemności pamięci masowej.

Oprogramowanie CommandCentral to pierwszy kompleksowy pakiet optymalizacji pamięci masowej, w pełni zgodny ze standardem branżowym SMI-S oraz zintegrowany z produktami innych dostawców przez zastosowanie odpowiednich interfejsów. Rozwiązanie nie ma ograniczeń sprzętowych, dzięki czemu oferuje najlepszą w branży skalowalność i obsługę niejednorodnych fizycznych i wirtualnych środowisk serwerów oraz pamięci masowych, takich jak VMware ESX. Przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązania CommandCentral, które zapewnia scentralizowany dostęp do informacji i kontrolę nad środowiskiem pamięci masowej, uzyskują bardziej kompleksową, a zarazem oszczędniejszą alternatywę dla tradycyjnych narzędzi, takich jak oddzielne produkty czy arkusze kalkulacyjne.

Obniżenie kosztów i przyspieszenie zwrotu z inwestycji

Nowe, niewymagające użycia agentów funkcje oprogramowania CommandCentral pozwalają przedsiębiorstwom osiągnąć szybki zwrot z inwestycji w takich dziedzinach, jak planowanie i śledzenie zmian pojemności pamięci masowych, zarządzanie nimi, a także tworzenie raportów w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Dzięki wdrożeniu platformy CommandCentral klienci firmy Symantec osiągnęli oszczędności do 10% budżetu informatycznego, poprawiając nawet o 40% wykorzystanie pamięci masowych. Zastosowanie architektury niewymagającej użycia agentów pozwala obniżyć wydatki związane z wdrożeniami — przez przyspieszenie i uproszczenie procesu instalacji — oraz bieżące koszty — przez znaczne ułatwienie wprowadzania uaktualnień. Z niewymagających użycia agentów funkcji oprogramowania CommandCentral można korzystać obecnie również w systemach wirtualnych dzięki widoczności pamięci masowej od poziomu aplikacji aż do poszczególnych dysków w środowiskach VMware — bez konieczności instalowania oprogramowania lub agentów firmy Symantec w serwerze ESX.

„W obecnej sytuacji ekonomicznej działy informatyczne muszą sięgać po nowe sposoby pozwalające wypracować oszczędności już w ciągu kwartału, zamiast czekać na nie 12–24 miesięcy” — powiedział Rob Soderbery, starszy wiceprezes grupy firmy Symantec, zajmującej się zarządzaniem pamięciami masowymi i dostępnością. „Firma Symantec oddaje w ręce klientów narzędzie, za pomocą którego mogą oni ten cel osiągnąć, dzięki zastosowaniu niewymagającej używania agentów technologii, która skraca czas wymagany do uzyskania pożądanych efektów”.

Ograniczenie kosztów operacyjnych

Opracowany przez firmę Symantec program Storage Change Manager jest niewymagającym używania agentów rozwiązaniem dla przedsiębiorstw pozwalającym im obniżyć koszty operacyjne przez zarządzanie zmianami mającymi negatywny wpływ na dostępność aplikacji. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność produktów CommandCentral, stanowiąc scentralizowane rozwiązanie umożliwiające śledzenie zmian infrastruktury pamięci masowej, zarządzanie ich skutkami oraz wdrażanie reguł i najlepszych wzorców postępowania w zakresie dostępności, konfiguracji i zgodności tych zasobów.

Rozwiąznie pozwala zarządzać ryzykiem w podlegającej ciągłym zmianom infrastrukturze pamięci masowych przez ułatwienie nadzoru nad nimi, wykrywania rozbieżności w ich konfiguracji, spełniania kryteriów umów dotyczących poziomu świadczonych usług oraz współpracy między pracownikami odpowiedzialnymi za pamięci oraz serwery.

Rozwiązanie Storage Change Manager pozwala zmniejszyć koszty operacyjne przez:

  • Zastosowanie scentralizowanej metody zarządzania zmianami i rozbieżnościami konfiguracji pamięci masowych.
  • Skrócenie przestojów aplikacji przez oszacowanie skutków zmian infrastruktury i ograniczenie czasu potrzebnego do rozwiązania problemów.
  • Testowanie środowisk przedsiębiorstw z uwzględnieniem najlepszych wzorców branżowych w celu wykrycia ukrytych zagrożeń.
  • Umożliwienie współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za pamięci oraz serwery przy rozwiązywaniu problemów.

Ceny i dostępność

Rozwiązanie Veritas CommandCentral 5.1 jest dostępne w cenie od 27 000 EUR.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu