Empik Media & Fashion używa oprogramowania Oracle Hyperion

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że w Grupie Empik Media & Fashion zakończył się pierwszy etap wdrożenia systemu klasy Business Performance Management opartego na produktach Oracle Hyperion. W pierwszej fazie projektu wdrożono moduł Hyperion Financial Management na poziomie holdingu; projekt jest prowadzony przez zespół złożony z konsultantów partnera Oracle Polska, firmy Exorigo oraz specjalistów merytorycznych Grupy EM&F.
  • Grupa Empik Media & Fashion, to największy w Polsce operator marek konsumenckich. Ogromne przyspieszenie wzrostu, związanego ze znacznym rozszerzeniem portfela spółek (obecnie w skład Grupy Kapitałowej EM&F wchodzą 44 firmy), jak również z ekspansją biznesu poza granice Polski, spowodowało konieczność wdrożenia wielu nowych systemów informatycznych wspierających rozwój Grupy. Jednym ze składników tak tworzonej platformy IT stał się nowoczesny system do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa klasy BPM oparty na modułach systemu Oracle Hyperion. Celem głównym prowadzonego obecnie projektu jest usprawnienie konsolidacji finansowej i raportowania zarządczego w Grupie Kapitałowej EM&F.
  • Produkt Oracle Hyperion Financial Management posłuży do generowania raportów na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej (w tym przede wszystkim na warszawską GPW) oraz raportów wewnętrznych przeznaczonych dla Zarządu Grupy i jej udziałowców. Kluczową kwestią w projekcie było zidentyfikowanie wymagań raportowych: strategicznych i operacyjnych, a także zapewnienie pełnej zgodności z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (ang. IFRS).
  • W kolejnych fazach wdrożenia zostaną zbudowane modele raportowe dla departamentów finansów poszczególnych spółek EM&F, które będą uwzględniały różnice w procesach biznesowych prowadzonych przez te firmy i zostaną przystosowane do specyfiki oraz wymagań każdej spółki. Następny etap projektu obejmie produkt Hyperion Planning, służący do zaawansowanego planowania i budżetowania.
  • Produkty Oracle nie są nowością w Grupie EM&F – niedawno w spółce SMYK zakończyło się wdrożenie platformy planistycznej zwanej ORPAS (Oracle Retail Predictive Application Server) z zaawansowanym silnikiem bazy danych, specjalnie przystosowanym do analitycznej pracy z danymi, jakiej wymaga planowanie. W firmie wdrożono pakiet Oracle Business Intelligence, zaś w systemie obsługi zaplecza – tak w Smyku, jak i w większości dużych spółek Grupy EM&F – działa aplikacja Oracle Financials; technologia Oracle jest także używana w systemie transakcyjnym obsługującym bieżącą działalność oddziałów EM&F.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu