Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych Investor LBO FIZ

W dniu wczorajszym tj. 7 stycznia 2009 r. rozpoczęła się publiczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu Investor LBO FIZ.

Zapisy będą prowadzone do 27 stycznia 2009 r. w 155 placówkach Banku BGŻ. Ich lokalizację można znaleźć na stronie internetowej Investors TFI (www.investors.pl).

Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi 1.141,69 zł.

Investor LBO FIZ jest to fundusz inwestujący w atrakcyjne i relatywnie tanie spółki spoza giełdy, z kilkuletnim horyzontem inwestycyjnym.

Zarządzający Funduszem wyszukują perspektywiczne spółki, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub zostać wprowadzone na giełdę. Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny trendów rynkowych.

Przyjęta strategia inwestycyjna dobrze sprawdziła się. W zeszłym roku Investor LBO FIZ zwiększył wartość swoich aktywów o 14%, mimo panującej globalnej dekoniunktury.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu