Rankingi najlepszych funduszy – Indie

przez | 07/01/2009

Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W dzisiejszej części przyglądamy się Indiom. Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters i stronach internetowych firm zarządzających funduszami.

Dłużne papiery wartościowe niektórych rozwijających się krajów dały w ostatnich latach duże możliwości zarobku. Przykładem są Indie. Stąd w czołówce funduszy  z tego kraju, pod względem kryterium stóp zwrotu, pierwsze i drugie miejsce zajęły te, które inwestują w obligacje.
Najwięcej zarobił fundusz DBS Chola Short Term Floating Rate Fund-Daily, który legitymuje się 3-letnią stopą zwrotu na poziomie 152%. Drugi, bliźniaczy fundusz zyskał nie wiele mniej (DBS Chola Liquid Fund-Daily Dividend).
Trzeciemu funduszowi wysoką stopę zwrotu zapewniły inwestycje w akcje spółek użyteczności publicznej (Reliance Diversified Power Sector Fund-Dividend). Ten sektor zyskuje dziś na znaczeniu i jest obarczony  niższym ryzykiem inwestycyjnym, ze względu na to, że zaspokaja podstawowe potrzeby społeczeństw. Szczególnie wysoki potencjał wzrostowy tego sektora istnieje w krajach, gdzie jest on zaniedbany.

Dla porównania, najlepszy polski fundusz inwestujący w instrumenty giełdowe uzyskał w tym samym okresie 3-letnią stopę zwrotu 143% w ujęciu złotówkowym (Investor FIZ).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.