Mariusz Bieńkowski dyrektorem Biura Maklerskiego Banku BPH

Na stanowisko Dyrektora Biura Maklerskiego Banku BPH z początkiem stycznia 2009 r. został powołany Mariusz Bieńkowski.

Mariusz Bieńkowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Informatyki oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął od stanowiska Dealera w Banku Śląskim w Katowicach. Kolejne kroki na ścieżce zawodowej związane były z pracą w Gliwickim Banku Handlowym, gdzie piastował stanowiska Chief Dealera oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Operacji Zagranicznych. Ostatnio M.Bieńkowski pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej, w którym zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Skarbu oraz Zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego zarządzając kilkudziesięcioosobowymi zespołami pracowników. Praca w Banku BGŻ zaowocowała zdobyciem szerokiego wachlarza doświadczeń z obszaru: zarządzania płynnością banku, pozycją walutową banku, zarządzania ryzykiem stopy procentowej, projektów z zakresu dealingu wewnętrznego, wprowadzania nowych produktów oraz regulacji MiFID.

– Rozpoczęty Nowy 2009 Rok stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Jestem przekonany, że Biuro Maklerskie pod kierownictwem Mariusza Bieńkowskiego będzie się nadal dynamicznie rozwijało. Jego wiedza i doświadczenie będą stanowiły z pewnością cenny wkład w rozwój BM i całego Banku BPH. Życzę mu wielu sukcesów – powiedział Piotr Królikowski, Wiceprezes Zarządu Banku BPH.

Stanowisko Dyrektora ds. Wsparcia Sprzedaży i Rozliczeń Biura Maklerskiego Banku BPH objęła dotychczasowa Szefowa BM Grażyna Sadowska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu