Indeks biznesu PKPP Lewiatan – grudzień 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w grudniu spadł w notowaniu kwartalnym do najniższego od trzech lat poziomu 53 pkt. Indeks roczny za 2008 rok nieco się wzmocnił, powracając do poprzedniego poziomu 63 pkt., co pozwala utrzymać dotychczasową prognozę wzrostu PKB w 2008 r. powyżej 5%. Wstępne notowanie indeksu rocznego na 2009 rok na poziomie 50 pkt. przewiduje jednak spadek tempa wzrostu PKB w tym roku, poniżej poziomu sprzed trzech lat, czyli do ok. 3%.

Indeks kwartalny, półroczny i roczny

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w grudniu spadł w notowaniu kwartalnym do poziomu  53 punktów – najniższego od trzech lat – natomiast indeks roczny w notowaniu za 2008 rok nieco się wzmocnił, powracając do poziomu 63 pkt., po raz pierwszy po wrześniowej korekcie w dół. Ponieważ indeks półroczny przyjął wartość pośrednią 57 pkt. oznacza to, że IV kwartał miał najniższe tempo wzrostu PKB w 2008 roku. Utrzymuje się dotychczasową roczną prognozę wzrostu nieco powyżej 5 proc. za cały miniony rok. Wstępne notowanie indeksu rocznego na 2009 rok na poziomie 50 pkt. oznacza oczekiwanie spadku tempa wzrostu PKB w tym roku poniżej poziomu sprzed trzech lat, czyli do ok. 3 proc. Spadek sprzedaży przemysłu w dwóch kolejnych miesiącach ostatniego kwartału ub. roku, podobnie jak silne wyhamowanie dynamiki sprzedaży detalicznej w listopadzie i właściwie stagnacja w eksporcie, świadczą o gwałtownej redukcji popytu na skutek rozlewającego się na gospodarkę realną światowego kryzysu finansowego. Dane za III kwartał pokazują z kolei, że przedsiębiorstwa wyczuwając załamanie koniunktury w obliczu rosnących zapasów i spadających zamówień, już wcześniej zredukowały nakłady inwestycyjne. Sytuację ratuje dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza ich wysoka płynność, przy w miarę stabilnych fundamentach  makroekonomicznych, jak inflacja powracająca w granice celu NBP, kontrolowany deficyt budżetowy i jeszcze nie tak groźny deficyt obrotów bieżących z zagranicą, którego ograniczeniu sprzyja obecnie deprecjacja złotego. Wyhamowanie tempa wzrostu PKB głównie na skutek załamania popytu, do jakiego doszło w ostatnim kwartale, utrzyma się najprawdopodobniej przez cały bieżący rok. Może być jednak gorzej, gdyby całkiem załamała się podaż kredytu bankowego przedsiębiorstw, która jeszcze do końca listopada nieprzerwanie rosła.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu